De Overdiepse Polder is n van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen ID405613


Detailpagina
Foto
De Overdiepse Polder is n van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen
Omschrijving
De Overdiepse Polder is één van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen. Dit gebeurt door het verlagen van de bestaande dijk aan de Bergsche Maas. Bij de Oude Maas wordt de dijk verhoogd. Om de polder geschikt te houden voor landbouw, hebben de inwoners en ondernemers zelf het terpenplan bedacht. Hierdoor kan bij hoog water rivierwater door de polder stromen. Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor de voorbereidende en de uitvoerende fase van het project.
Realisatie
1-7-2011
Vervaardiger
Waterschap Brabantse Delta
Locatie
Overdiep
Provincie
Noord-Brabant
Riviergebied
Benedenrivierengebied
Techniek
Dijkverlegging
Project
Overdiepse Polder
Trefwoorden
Bergsche | Delta | dijk | fase | hebben | landbouw | Maas | meter | NAP | Oude Maas | plaatsen | polder | project | rivier | rivierengebied | ruimte | terp | water | Waterschap 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Kaarten | Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
De hoogste terp komt ruim zes meter boven NAP te liggen, foto: mei 2011 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Waterschap Brabantse Delta
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/405613

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: