Het oudste kunstwerk van de Deltawerken ID406612


Detailpagina
Foto
Het oudste kunstwerk van de Deltawerken
Omschrijving
Het oudste kunstwerk van de Deltawerken.
De Stormvloedkering staat in de Hollandse IJssel vlakbij Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. Omdat de Hollandse IJssel een belangrijke scheepvaartroute is, kon deze niet worden afgesloten met een dam. Anderzijds zou door een afsluiting de drinkwatervoorziening in een groot deel van Zuid-Holland zekerder kunnen worden door minder instroom van zout water in de polders. Daarom werd gekozen voor een stormvloedkering met twee beweegbare schuiven die tussen betonnen torens hangen. Normaal gesproken varen de schepen onder de schuiven door. Alleen in noodgevallen worden de schuiven neergelaten, waarmee de rivier volledig wordt afgesloten. Schepen (zelfs grote) kunnen dan nog passeren in een naastgelegen sluis (Algerasluis).
In januari 1954, nog geen jaar na de Watersnood werd begonnen met de eerste baggerwerkzaamheden. Op 6 mei 1958 werd de eerste schuif voor het eerst neergelaten als proef. Later dat jaar, op 22 oktober werd de Stormvloedkering Hollandse IJssel in gebruik genomen. De kering kreeg bij deze gelegenheid de naam 'Algerakering', naar de twaalf dagen eerder afgetreden Minister van Verkeer en Waterstaat Algera.
Realisatie
1-12-1957
Vervaardiger
Ton van Sluis
Provincie
Zuid-Holland
Trefwoorden
afgesloten | afsluiting | betonnen | dam | deel | deltawerken | Den | eerste | groot | grote | Holland | IJssel | instroom | kering | Krimpen | kunnen | kunstwerk | minister | passeren | proef | rivier | Rotterdam | scheepvaartroute | schepen | schuif | schuiven | sluis | stormvloedkering | Stormvloedkering Hollandse | varen | verkeer | volledig | water | watersnood | waterstaat | zout | zuid | Zuid Holland 
Thema's
Bescherming tegen water | Bruggen | Natuur en Milieu | Oosterscheldewerken. | Rivierbeheer | Scheepvaart | Sluizen en Stuwen | Water | Waterwegen | Wegen  
Inventaris nr.
De Stormvloedkering Hollandse IJssel, een hefkabeltrommel wordt gemonteerd 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Ton van Sluis
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/406612

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: