De Hondsbossche Zeewering is een 5 5 km lange dijk nabij Petten op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken ID420040

| |


Detailpagina
Foto
De Hondsbossche Zeewering is een 5 5 km lange dijk nabij Petten op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken
Omschrijving

De Hondsbossche Zeewering is een 5, 5 km lange dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken. De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel.
Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed. Door de voortdurende erosie van de aangrenzende duinen is de zeewering steeds meer in zee komen te liggen. Door kustverdedigingsmaatregelen zoals zandsuppletie wil men de zeewering versterken en de veiligheid waarborgen.

Duinen, strand, golfbrekers.

Luchtfoto.

Realisatie
5-6-1990
Locatie
N 52,7226778534308  E 4,63281631469725
Provincie
Noord-Holland
Trefwoorden
dijk | duinen | erosie | Hondsbossche | km | luchtfoto | meer | Petten | plaats | stormschade | strand | veiligheid | zandsuppletie | zee | zeewering 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Kust en zee | Luchtopnames | Veiligheid | Waterwegen | Zandmotor  
Inventaris nr.
1990-359-14 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/420040
Beoordeel: