De eerste Schipholtunnel voor auto s is tegelijk met de start en landingsbaan de Buitenveldertbaan aangelegd ID446352


Detailpagina
Foto
De eerste Schipholtunnel voor auto s is tegelijk met de start en landingsbaan de Buitenveldertbaan aangelegd
Omschrijving
De eerste Schipholtunnel voor auto's is tegelijk met de start- en landingsbaan de Buitenveldertbaan aangelegd. Beiden maakten deel uit van het ambitieuze renovatieplan van de.
Luchthaven. De dwarsdoorsnede van de tunnel is bepaald door de voorschriften van de International Civil Aviation Organization. Deze schrijft voor dat een start- en landingsbaan aan.
Beide zijden een 200 meter brede, obstakel-vrije strook heeft, waarvan de eerste 75 meter niet meer helling mag hebben dan 2, 5%. Omdat de tunnel door deze voorwaarden relatief lang.
Is, valt de helling in de tunnel voor autorijders amper op. De tunnel bestaat uit vier buizen. De twee Westelijke buizen, elk 15, 30 meter breed, hebben beiden drie rijstroken en een.
Vluchtstrook, in dezelfde verhoudingen als een reguliere snelweg. De twee Oostelijke buizen doen dienst als langzaam verkeertunnel en intern verkeertunnel, en zijn beiden 7, 75 meter.
Breed. De tunnel is uitgevoerd in een drooggelegde, open bouwput. Om onevenredige zettingen te voorkomen, is de tunnel op een bed van palen gefundeerd, gecombineerd met trekpalen die.
Moesten voorkomen dat de tunnel door de druk van het grondwater op zou drijven. Daarna werd als eerste de vloer gestort, gevolgd door de wanden en uiteindelijk de plafonds. De tunnel is in 1966 officieel geopend voor het publiek. Set van 23 opnames.
Realisatie
1-2-1965
Vervaardiger
Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Locatie
Schiphol
Trefwoorden
auto | bed | bouwput | Brede | buizen | deel | dienst | eerste | gestort | grondwater | hebben | helling | landingsbaan | langzaam | luchthaven | meer | meter | moesten | obstakel | open | publiek | Schipholtunnel | snelweg | start | strook | tunnel | Uiteindelijk | vloer | vluchtstrook | zijden 
Thema's
5 Sterren | Spitsstrook | Tunnel | Wegen  
Inventaris nr.
24526-002 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/446352

Downloaden / Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: