De IJssel heeft tot 1990 veel verontreinigd slib aangevoerd ID505932


Detailpagina
Foto
De IJssel heeft tot 1990 veel verontreinigd slib aangevoerd
Omschrijving
De IJssel heeft tot 1990 veel verontreinigd slib aangevoerd. Dit is als bezinksel terechtgekomen op de bodem van het Ketelmeer. Het slib bevatte giftige stoffen en metalen, zoals kwik en zink. Sinds de jaren 1990 is de waterkwaliteit van de IJssel sterk verbeterd. Rijkswaterstaat wilde voorkomen dat de verontreiniging zich verder verspreidde richting het IJsselmeer. Besloten werd om het slib permanent op te slaan in een speciaal daarvoor te maken depot in het midden van het Ketelmeer. De bouw van slibdepot IJsseloog is in 1996 gestart en in 1999 voltooid. Er is een haven aangelegd om het slib ook per schip te kunnen aanvoeren. Het IJsseloog bestaat uit een ringvormige put van 45 meter diep met een diameter van een kilometer. De put wordt omringd door een tien meter hoge dijk. De belangrijkste eis bij de bouw was dat het opgeslagen slib niet kan doorlekken naar het grondwater of naar het Ketelmeer. IJsseloog heeft voldoende capaciteit om 20 miljoen m³ slib te bergen.
Realisatie
Onbekend
Vervaardiger
RWS, Jaap Boersema
Locatie
Ketelmeer
Provincie
Flevoland
Trefwoorden
Bergen | bodem | bouw | depot | diameter | dijk | grondwater | haven | IJssel | IJsselmeer | Ketelmeer | kunnen | maken | meter | midden | put | schip | slib | slibdepot | verontreiniging | waterkwaliteit | werkhaven | zink 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Havens | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
IJsseloog werkhaven 28570031 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / RWS, Jaap Boersema
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/505932

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: