A2 visualisatie Holendrecht Oudenrijn ID406848

| |


Detailpagina
Download
Video mp4, 30,08 MB
WMV Video wmv, 32,12 MB
Ondertitelingsbestand srt, 0,01 MB
 
Omschrijving

A2: visualisatie Holendrecht - Oudenrijn.
De A2 is de belangrijkste Noord-zuidverbinding van Nederland. Met name het stuk tussen Utrecht en Amsterdam wordt steeds drukker. Rijkswaterstaat werkt aan een verbreding van dit deel van de snelweg.

De A2 is de belangrijkste Noord-zuid verbinding van Nederland en loopt van Amsterdam tot aan Maastricht. Het is een hele drukke snelweg, waarbij het gedeelte tussen Amsterdam en Utrecht zelfs extreem druk is.

Dagelijks maken ruim 180.000 voertuigen gebruik van de A2 en dat aantal neemt alleen maar verder toe. We vliegen in helikoptervlucht van Amsterdam in de richting van Utrecht en starten bij knooppunt Holendrecht.

Aan de linkerkant zien we het geluidsscherm bij Abcoude. De natuurgebieden die u aan weerszijden van de A2 ziet, worden aangelegd als compensatie voor de aantasting van de natuur door de verbreding van de weg.

Op diverse plaatsen komen waterpartijen ten behoeve van de landschappelijke inpassing. Deze stapstenen zijn gebieden waar dieren naartoe kunnen trekken zodat ze met weinig belemmering de A2 kunnen passeren.

We naderen nu de Vinkeveense plassen. Hier wordt het oude geluidsscherm volledig vervangen. Het oorspronkelijke scherm voldoet niet meer.

Bovendien wordt die weg in de nieuwe situatie iets verlegd. Op de nieuwe geluidsschermen komt een Escher-achtig vogelmotief. Als je straks precies 100 kilometer per uur rijdt dan vliegen de vogels zelfs met je mee.

Vanuit de lucht is goed te zien dat de nieuwe A2 ruim is opgezet. De brede middenberm is noodzakelijk vanwege de ondergrond die voornamelijk uit veen bestaat. Als de nieuwe rijbaan te dicht tegen de oude rijbaan wordt gelegd dan wordt de oude rijbaan weggedrukt en kunnen er scheuren in het wegdek ontstaan.

De verbinding ter hoogte van de Geuzensloot is de grootste ecoverbinding die wordt gerealiseerd op dit traject. Je ziet hier waterpartijen met zogenoemde petgaten en legakkers. Deze ontstonden vroeger doordat het veen dat opgegraven was op de verhogingen te drogen werd gelegd.

Deze moerasachtige omgeving is een ideale ecologische verbinding tussen de Vinkeveense en de Loosdrechtse plassen. Hier is ook goed te zien dat dit een traditioneel poldergebied is. Dit wordt in de nieuwe plannen zoveel mogelijk in stand gehouden.

Er worden wel bomen aangeplant, maar alleen geclusterd op de plekken waar dat mogelijk is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je hier zicht houdt op de polder.

Ook worden maatregelen getroffen voor de verbetering van de luchtkwaliteit en de reductie van het geluid. Zo komt er een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en wordt de hele A2 uitgevoerd met tweelaags ZOAB. Dit zogenaamde fluisterasfalt reduceert het geluid aanzienlijk.

Op het traject hebben we te maken met 8 gemeentes en 2 provincies. In het gebied wonen 40.000 mensen die direct met de verbreding van de A2 te maken hebben. Daarom is er voordat er een spa de grond in ging al overleg gestart met de belanghebbenden zoals bedrijvenverenigingen, omwonenden en hulpdiensten.

Het gedeelte van Amsterdam naar Utrecht is eigenlijk maar een kort stuk weg van 26 kilometer, maar wel met twee grote knooppunten, namelijk Holendrecht en Oudenrijn.

Omdat er een volledig nieuwe rijbaan wordt aangelegd in een gebied met veel veen, moet er veel zand worden aangevoerd. Eigenlijk wordt er naast de bestaande weg een nieuwe weg gebouwd. Het zand dat daarvoor nodig is komt voor een deel uit het IJsselmeer en de Noordzee, maar het overgrote deel is afkomstig uit de Haarrijnse Plas. De plas die hierdoor ontstaan is, zal in de toekomst dienst doen als recreatieplas voor de 80.000 inwoners van Leidsche Rijn.

Vanwege de drukte op de A2 is ervoor gekozen om al dat zand niet aan te voeren met vrachtwagens, maar het door een hogedrukleiding te transporteren en op de plaats van bestemming op te spuiten.

U ziet aan uw rechterhand woonwerkgebied Haarrijn verschijnen, de meest Noordelijke ontwikkeling van Leidsche Rijn, het nieuwe stadsdeel van Utrecht. Als je kijkt naar de vormgeving van de viaducten en onderdoorgangen die overal gebouwd zijn, dan zie je steeds dezelfde vormgevingsaspecten terugkomen: dit ligt vast in de vormgevingsvisie. Rijkswaterstaat heeft aansluitend een routeontwerp voor de A2 gemaakt om de ruimtelijke kwaliteit verder te borgen en verrommeling langs de snelweg te voorkomen.

Hier komen we op het punt waar het verkeer gesplitst gaat worden. Kom je uit de richting van Amsterdam en wil je in Leidsche Rijn, Maarssen of de stad Utrecht zijn, dan moet hier al de parallelrijbaan genomen worden. Het doorgaand verkeer maakt gebruik van 3 rijstroken in beide richtingen, die zich tussen de parallelrijbanen bevinden.
Langzaamaan komen we in stedelijk gebied. Je ziet de Belle van Zuylen.

Een 260 meter hoge toren, waarvoor nu plannen worden gemaakt. Je passeert The Cockpit met daarachter verschillende bedrijven. Toen de plannen voor de verbreding van de A2 bekend werden, heeft de gemeente gevraagd om zelf.

De geluidsschermen te mogen ontwerpen. Een voorbeeld daarvan is the Wall.

Met 850 meter het langste winkelgebouw van Nederland. Dit gebouw fungeert als geluidsscherm, terwijl de ruimte daarachter meteen benut kan worden.

Na the Wall komen we in de buurt van de landtunnel met boven op het station Leidsche Rijn. Hier zie je naast de vier tunnelbuizen voor de A2 nog een vijfde ingang. Deze is voor de Stadsweg die wordt aangelegd voor de gemeente Utrecht.

Vlak voordat je de tunnel inrijdt, staan er slagbomen. Ingeval van calamiteiten kan een tunnelbuis afgesloten worden. Mocht er een ongeval gebeuren.

Op de hoofdrijbaan waar de hulpdiensten bij moeten komen, dan zijn er uitsparingen gemaakt in de vangrail die vanaf afstand in onze verkeerscentrale open te zetten zijn.

In de tunnel zie je op regelmatige afstand een groene deur. Deze vluchtdeuren brengen je naar een vluchtgang die bereikbaar is vanuit zowel de parallelrijbaan.

Als de hoofdrijbaan. En komen we de tunnel weer uit, dan zie je dat vanuit de tunnelmond geluidsmuren gebouwd worden, die doorlopen tot aan het Marinus van Tyrusviaduct.

Aan de rechterzijde zien we de krul van aansluiting Hooggelegen. Deze oplossing is mede tot stand gekomen in overleg met de omwonenden. Via deze aansluiting kan het verkeer vanaf de A2 de stad Utrecht bereiken. Uiteindelijk vliegen we in de richting van het Marinus van Tyrusviaduct.

Dit is een gesplitst viaduct dat gebouwd wordt voor de ontsluiting van Papendorp. Een deel van het viaduct is voor het autoverkeer, terwijl het andere deel voor het openbaar vervoer gebruikt gaat worden.

We zijn aangekomen op het knooppunt Oudenrijn waar de A2 en de A12 elkaar kruisen.

Meer informatie op de detailpagina.

Realisatie
15-10-2009
Montage
Gemonteerd, 16x9 (400) 
Duur
0:07:38 
Provincie
Utrecht
Trefwoorden
A12 | A2 | aangekomen | aansluiting | Abcoude | afgesloten | afstand | Amsterdam | asfalt | beton | Brede | deel | deur | dicht | dienst | Dieren | drogen | eigenlijk | gaat | gebouw | gedeelte | gelegd | geluid | geluidsscherm | geluidsschermen | gemeente | grond | grootste | grote | hebben | Holendrecht | IJsselmeer | informatie | ingang | knooppunt | kort | kunnen | kwaliteit | lucht | maar | Maarssen | Maastricht | maken | meer | mensen | meter | middenberm | moet | natuur | natuurgebieden | nederland | Nieuwe | Noordzee | omgeving | ondergrond | ongeval | ontsluiting | open | openbaar | Oudenrijn | overleg | passeren | plaats | plaatsen | plas | polder | Punt | recreatieplas | rijbaan | Rijn | ruimte | scherm | situatie | snelweg | spuiten | stad | stadsweg | stand | station | toren | tunnel | tunnelbuis | Uiteindelijk | Utrecht | vangrail | vast | Veen | verbetering | verbinding | verbreding | verkeer | verkeerscentrale | vervoer | viaduct | viaducten | visualisatie | volledig | weer | weg | wegdek | zand | Zetten | zicht | ZOAB | zuid 
Thema's
A4 Burgerveen-Leiden | Bruggen | Geluidsschermen | Natuur en Milieu | Spitsstrook | Tunnel | Veiligheid | Verbreding A2 Holendrecht-Oudenrijn | Waterwegen | Wegen  
Inventaris nr.
A2: visualisatie Holendrecht - Oudenrijn 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/406848

Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: