Artikel over Wat waterbodemsanering nodig heeft is overheidsvisie ontwikkeling en geld ID444461


Detailpagina
Foto
Artikel over Wat waterbodemsanering nodig heeft is overheidsvisie ontwikkeling en geld
Omschrijving

Artikel over: Wat waterbodemsanering nodig heeft is overheidsvisie, ontwikkeling en geld.

Baggersecie, dredged sludge, haven, rivier, sediment, klei, zand, slib, verontreinigde baggerspecie, verontreinigd oppervlakte water.

Realisatie
29-4-1988
Trefwoorden
artikel | bagger | baggerspecie | geld | haven | klei | oppervlakte | rivier | sediment | slib | water | waterbodemsanering | zand 
Thema's
Havens | Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
Bagger-072 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/444461

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel:

Stuur door