De Hondsbroekse Pleij wordt de kraan van Nederland ID397469

| |


Detailpagina
Download
Video mp4, 37,34 MB
Video m4v, 83,44 MB
WMV Video wmv, 8,09 MB
MPEG Video mpg, 163,08 MB
Audiobeschrijving mp3, 2,08 MB
Ondertitelingsbestand xml, 0,01 MB
 
Omschrijving

De Hondsbroekse Pleij wordt de kraan van Nederland.

Precies in dit gebied splitst het Pannerdensch Kanaal zich op in de Nederrijn en de Gelderse IJssel. Een belangrijk punt, want hier wordt de waterafvoer over de twee riviertakken verdeeld. Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst - als de rivieren meer water te verwerken krijgen - goed gebeurt, zijn in de Hondsbroekse Pleij verschillende maatregelen genomen. In het gebied is een nieuwe dijk aangelegd, zo'n 150 tot 250 meter landinwaarts. Deze dijk dient als waterkering. Tussen de nieuwe en de oude dijk is een hoogwatergeul ontstaan, waardoor de rivier meer ruimte krijgt en er bij hoogwater extra water kan worden afgevoerd. In de geul is een regelwerk gebouwd, waarmee de hoeveelheid water die door de hoogwatergeul stroomt vrij nauwkeurig wordt bepaald. Net als een kraan kan het regelwerk verder open of dicht worden gezet. Zo wordt geregeld of er meer of minder water naar de IJssel of juist naar de Rijn moet.

Realisatie
12-8-2010
Vervaardiger
REDRUMbureau
Montage
Gemonteerd, 16x9 (400) 
Duur
0:02:10 
Provincie
Gelderland
Riviergebied
Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek
Techniek
Dijkverlegging
Trefwoorden
dicht | dijk | geul | hoogwater | hoogwatergeul | IJssel | kanaal | kraan | meer | meter | moet | nederland | NederRijn | Nieuwe | open | Pannerdensch | Pleij | Punt | regelwerk | Rijn | rivier | ruimte | vrij | water | waterkering 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Kust en zee | Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
De Hondsbroekse Pleij wordt de kraan van Nederland 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / REDRUMbureau
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/397469

Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: