De KreekrakSluizen liggen in het Schelde Rijnkanaal in de Zeeland ID298312


Detailpagina
Foto
De KreekrakSluizen liggen in het Schelde Rijnkanaal in de Zeeland
Omschrijving
De KreekrakSluizen liggen in het Schelde-Rijnkanaal in de Zeeland. Dagelijks passeren honderden binnenvaartschepen de sluizen op weg tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam.
De sluizen zijn aangelegd als zout-zoetscheidingssysteem. Het zoete water van het Zoommeer kan niet mengen met het zoute water van het kanaal. Doordat zout water een hogere dichtheid heeft dan zoet water, wordt het zoute water onderaan de sluizen weggepompt terwijl zoet water bovenlangs wordt toegevoegd. Het Zoommeer is ontstaan door de aanleg van de Oesterdam en de Markiezaatskade en maakt deel uit van de Schelde-Rijnverbinding, een getijdenvrije scheepvaartsverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam.
Realisatie
4-5-1993
Vervaardiger
Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
Schelde | Zeeland | passeren | binnenvaartschepen | sluizen | weg | Antwerpen | Rotterdam | zout | water | Zoommeer | mengen | kanaal | dichtheid | zoet | aanleg | Oesterdam | Markiezaatskade | deel | Luchtopname  
Thema's
Collectie RWS_2 | Havens | Luchtopnames | Natuur en Milieu | Rivierbeheer | Scheepvaart | Schelderadar | Sluizen en Stuwen | Water | Waterwegen | Wegen  
Inventaris nr.
7146-033 - Luchtopname Kreekraksluizen 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/298312

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: