De Oosterschelde wordt afgesloten om Zeeland beter tegen de zee te beschermen ID295068


Detailpagina
Download
Video mp4, 13,78 MB
MPEG Video mpg, 38,12 MB
 
Omschrijving
De Oosterschelde wordt afgesloten om Zeeland beter tegen de zee te beschermen. Maar door veranderende inzichten wil men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom wordt er gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op pijlerss, die bij hoge waterstanden kan worden afgesloten. Maar dit besluit houdt tevens in dat aan de Oostkant van de Oosterschelde twee zogenaamde Compartimenteringsdammen moeten worden gebouwd, de Philipsdam en de Oesterdam. In deze dammen worden nog twee sluizen aangelegd, de Krammersluis en de Bergsche Diepsluis, om de bestaande scheepvaartroute te kunnen blijven houden. In de Grevelingen wordt nog een zogenaamde hevel aangelegd om het water in de Grevelingen brak te kunnen houden. Luchtopnames van het uitstromende water laten de werking van de hevel zien. Zie ook DIV-19.
Realisatie
1-11-1984
Vervaardiger
Jaap Boelens
Montage
Ongemonteerd, 4x3 (320) 
Duur
0:05:14 
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
Oosterschelde | afgesloten | Zeeland | zee | Maar | zoutgehalte | dam | Philipsdam | Oesterdam | sluizen | Krammersluis | Bergsche | Diepsluis | scheepvaartroute | kunnen | Grevelingen | hevel | water | brak | Luchtopnames | laten | DIV | Oosterscheldewerken | materiaal  
Thema's
Kust en zee | Luchtopnames | Oosterscheldewerken. | Sluizen en Stuwen | Waterwegen | Zandmotor  
Inventaris nr.
Oosterscheldewerken. Ruw materiaal. Ongemonteerd. 05'- 14' 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jaap Boelens
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/295068

Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: