De Overdiepse Polder is n van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen ID405611

| |


Detailpagina
Foto
De Overdiepse Polder is n van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen
Omschrijving
De Overdiepse Polder is één van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen. Door het verlagen van de bestaande dijk langs de Bergsche Maas kan bij hoog water rivierwater door de polder stromen. Langs het Oude Maasje komt een nieuwe dijk. Om de polder geschikt te houden voor landbouw, hebben de inwoners en ondernemers zelf het terpenplan bedacht.
Realisatie
1-7-2011
Vervaardiger
Waterschap Brabantse Delta
Locatie
Overdiep
Provincie
Noord-Brabant
Riviergebied
Benedenrivierengebied
Techniek
Dijkverlegging
Project
Overdiepse Polder
Trefwoorden
Bergsche | dijk | hebben | landbouw | Maas | Maasje | Nieuwe | Oude Maasje | plaatsen | polder | rivier | rivierengebied | ruimte | water | zand 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
Zwart zand voor de onderste lagen in de terpen wordt vanaf het Oude Maasje aangevoerd, mei 2011 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Waterschap Brabantse Delta
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/405611

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: