De Overdiepse Polder is n van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen ID405615

| |


Detailpagina
Foto
De Overdiepse Polder is n van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen
Omschrijving
De Overdiepse Polder is één van de ruim 30 plaatsen waar het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier het rivierengebied beschermt tegen overstromingen. Dit gebeurt door het verlagen van de bestaande dijk aan de Bergsche Maas. Bij de Oude Maas wordt de dijk verhoogd. Om de polder geschikt te houden voor landbouw, hebben de inwoners en ondernemers zelf het terpenplan bedacht. Hierdoor kan bij hoog water rivierwater door de polder stromen. Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor de voorbereidende en de uitvoerende fase van het project.
Realisatie
7-7-2011
Vervaardiger
Aeroview Rotterdam
Locatie
Overdiep
Provincie
Zuid-Holland
Riviergebied
Benedenrivierengebied
Techniek
Dijkverlegging
Project
Overdiepse Polder
Trefwoorden
aanleg | Bergsche | Delta | dijk | fase | hebben | landbouw | luchtfoto | Maas | Oude Maas | plaatsen | polder | project | rivier | rivierengebied | ruimte | water | Waterschap 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Luchtopnames | Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
Luchtfoto van de aanleg van de terpen in de Overdiepse Polder 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Aeroview Rotterdam
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/405615

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: