De Roggebotsluis in de jaren 1950 1960 ID508527


Detailpagina
Foto
De Roggebotsluis in de jaren 1950 1960
Omschrijving

De Roggebotsluis in de jaren 1950-1960.
Een uniek kijkje door middel van fotoserie van de verschillende soorten schepen met hun ladingen die de sluis en brug in die tijd passeerden.

Een fotoreportage over de Roggebotsluis, die geheel elektrisch is.
De Roggebotsluis, ten Westen van Kampen, sluit samen met de Hardersluis bij Harderwijk het Veluwemeer van het IJsselmeer af. Deze sluizen behoren tot de Dienst der Zuiderzeewerken. In de eerste plaats dient het Veluwemeer om het uitdrogen van de Veluwe te voorkomen. Daartoe wordt 's zomers het meerpeil verhoogt tot ca 35 cm+ NAP. Daardoor stijgt het grondwaterpeil natuurlijk eveneens, waardoor men het verdrogen der Veluwe tegengaat. In het regenachtige najaar wordt het Veluwemeer m.bijvoorbeeld de twee sluizen verlaagt tot ca. -40 cm NAP. Dit is gemiddeld gelijk aan het winterpeil van het IJsselmeer. Het afspuien gaat natuurlijk makkelijker dan het verhogen van het Veluwemeerpeil. Het verhogen gaat als volgt: te Ketelhaven heeft men in de dijk grote inlaatduikers gebouwd, die het IJsselmeerwater in de 1e Hooftvaart laten lopen. Het gemaal Lovink bij Harderwijk pompt het water uit Hoofdvaart 1 weer op het Veluwemeer. Ten behoeve van de statistieken betreffende de verzilting worden ook zouttochten op het meer gedaan. Het gemiddelde chloridegehalte bedroeg in de zomer van 1959 240 mg/liter. Het IJsselmeerchloride gehalte bedroeg in dezelfde periode 190 mg/liter. Het Veluwemeer is dus zouter dan het IJsselmeer, hetgeen hoofdzakelijk komt doordat het gemaal Lovink water uit de polder met een hoog chloridegehalte (700 mg/liter) in het Veluwemeer liet. Ook de radioactiviteit wordt regelmatig gemeten.
In de tweede plaats dient het Veluwemeer een steeds belangrijker wordende scheepvaartweg. Er is een geul gebaggerd van 70 meter breed en 3, 25 meter –NAP. Er wordt een diepgang toegelaten van 2, 50 meter. De afmetingen van de Roggebotsluis zijn 98x10 meter, met gebruik van de vloeddeuren echter 110 meter. De grootst toegelaten afmetingen zijn echter 85x9, 50 meter. Met deze afmetingen kunnen schepen van ca. 1400 ton deze moderne schutsluis passeren. 's Zomers is er ca. 50 cm verval en 's winters van nul tot enkele centimeters. De doorvaart hoogte der brug is 5, 40 meter NAP.

Bediening van de sluis.
De bedieningstijden zijn van 7 – 19 uur. Op zon- en feestdagen gesloten.
Gedurende de zomermaanden tot en met 13 sept wordt de sluis ook enkele uren per dag bediend voor de pleziervaart, n.l. Van 7-9, 13-15 en 17-19 uur.
Het normale bedieningspersoneel bestaat uit twee man, te weten een Sluiswachter-C en een Sluisknecht-A. In het najaar met het spuien, dat meestal dag en nacht doorgaat, kan ook nog een arbeider-bedieningsman ingeschakeld worden zodat het 8 uur op en 16 uur af wordt.
Deze arbeider-bedieningsman dient ook om te vervangen bij verlof of ziekte van het normale sluispersoneel. De sluis is vanaf 16 juli 1956 in bedrijf.

R. Scholten.

Realisatie
1-1-1956
Vervaardiger
Rick Scholten
Locatie
Kampen
Trefwoorden
bediening | bedrijf | brug | dag | dienst | dijk | doorvaart | eerste | elektrisch | gaat | geheel | gemaal | gesloten | geul | grote | Hardersluis | Harderwijk | Hoofdvaart | hun | IJsselmeer | Kampen | kunnen | laten | lopen | man | meer | meter | nacht | NAP | Nul | passeren | peil | plaats | pleziervaart | polder | schepen | schutsluis | sluis | sluiswachter | Sluizen | spuien | tweede | Veluwe | Veluwemeer | water | weer | zomer | zon | Zuiderzeewerken 
Thema's
Bescherming tegen water | Bruggen | Dijken | Kaarten | Recreatie | Rivierbeheer | Scheepvaart | Sluizen en Stuwen  
Inventaris nr.
Roggebotsluis 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rick Scholten
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/508527

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: