De Vlaketunnel bevindt zich in Zuid Beveland Zeeland ID406530


Detailpagina
Foto
De Vlaketunnel bevindt zich in Zuid Beveland Zeeland
Omschrijving

De Vlaketunnel bevindt zich in Zuid-Beveland, Zeeland. Hij ligt op het traject van de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen, op het punt waar deze snelweg het Kanaal door Zuid-Beveland kruist. Om de groter wordende drukte te kunnen opvangen, is er eind jaren 60 besloten een tunnel aan te leggen, ook met het oog op het toenemende verkeer op het kanaal. In 1972 is begonnen met de bouw; in 1976 werd de tunnel geopend voor het verkeer. In 2010 werd de tunnel grondig gerenoveerd.

Als constructiemethode is gekozen voor een afzinktunnel met ter plaatse gebouwde open toeritten. Omdat in het ontwerp rekening gehouden is met een toekomstige verbreding van het kanaal is gekozen voor een gesloten deel van 327 meter lengte. Dit in combinatie met toeritten van respectievelijk 197 en 249 meter levert een tunnel op met een totale lengte van 774 meter lang. Het diepste punt bevindt zich op 16, 39 meter –NAP. Het gedeelte van de tunnel dat afgezonken wordt, bestaat uit twee delen van elk 125 meter lengte. Deze twee delen worden geconstrueerd in een dok in het kanaal, in het gedeelte dat later als extra breedte voor de tunnel gebruikt wordt.
De tunneldoorsnede bestaat uit twee buizen met elk twee rijbanen en een vluchtstrook. In het middel zit een servicebuis, die ook als vluchtgang gebruikt kan worden. De totale breedte is 29, 80 meter.
De toeritten van de tunnel zijn ter plaatse droog gebouwd. Daarna is de geul in de bodem van het kanaal uitgebaggerd, waarna de bouwdokken voor de afzinktunnels gebouwd zijn. Deze delen bestaan elk uit 6 elementen, waarvan eerst de bodem gestort wordt en daarna de wanden en het dak. De tunnelelementen zijn bij het afzinken niet helemaal op de bodem gelegd maar eerst op een tijdelijke fundering van 0, 8 meter geplaatst. Hierna is er vanuit de tunnel zand onder de elementen gespoten waardoor er een zeer strakke verbinding ontstaat tussen tunnel en kanaalbodem.

Realisatie
Onbekend
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
A58 | afzinken | Bergen | Beveland | bodem | bouw | buizen | combinatie | dak | deel | dok | droog | Eind | elementen | fundering | gedeelte | gelegd | gesloten | gestort | geul | kanaal | kunnen | leggen | maar | meter | ontwerp | oog | open | Punt | snelweg | tijdelijke | tunnel | verbinding | verbreding | verkeer | Vlaketunnel | Vlissingen | vluchtstrook | zand | Zeeland | zuid | Zuid Beveland 
Thema's
A4 Burgerveen-Leiden | Rivierbeheer | Scheepvaart | Spitsstrook | Tunnel | Verbreding A2 Holendrecht-Oudenrijn | Water | Waterwegen | Wegen  
Inventaris nr.
Bouw van de Vlaketunnel 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/406530

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: