De bouw van de Oosterscheldekering ID468909


Detailpagina
Foto
De bouw van de Oosterscheldekering
Omschrijving
De bouw van de Oosterscheldekering.
De Oosterscheldekering is een afsluitbare stormvloedkering met een totale lengte van bijna acht kilometer die de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland (via de N57) met elkaar verbindt. De Oosterscheldekering is onderdeel van de Deltawerken. De stormvloedkering was zo'n grootschalig en specialistisch project dat bij de bouw.
Ervan een geheel nieuwe aanpak nodig was. De zeebodem moest geschikt worden gemaakt om als stabiele ondergrond te fungeren voor het enorme bouwwerk. Ook was het een secure klus om ervoor te zorgen dat de 62 stalen schuiven soepel konden bewegen tussen de 65 betonnen pijlers. Speciaal voor dit project werd een aparte combinatie van grote.
Nederlandse aannemers gevormd, de Oosterschelde Stormvloedkering Bouwcombinatie. In het kader van de oorspronkelijke plannen om een dam te bouwen, waren de ondiepe gedeelten in de Oosterscheldemonding al vanaf begin jaren zeventig opgehoogd tot werkeilanden (de Neeltje Jans en Noordland). De meeste onderdelen van de kering, zoals de pijlers, de dorpelbalken en de funderingsmatten, werden daar gebouwd, en pas later naar hun plek getransporteerd. Om de kering een stevige ondergrond te geven, werd slib weggebaggerd van de zeebodem en vervangen door zand. Met een speciaal gebouwd 'verdichtingschip' werden vier enorme stalen trilpijpen in de bodem gestoken die de zandkorrels tot op vijftien meter diepte dicht opeen trilden. Bovenop de stevige zandlaag werden kunststof matten gelegd, gevuld met zand en grind. Dit was om te voorkomen dat zandkorrels onder de pijlers zouden wegspoelen, en om ervoor te zorgen dat de pijlers op een zo egaal mogelijke ondergrond op de Oosterscheldebodem konden staan. Zo kwam er dwars door de Oosterscheldemonding, over een stuk zeebodem van 200 meter breed, een vlak tapijt te liggen waarop de pijlers geplaatst konden worden. De bouw van één pijler duurde bijna anderhalf jaar. Om de twee weken werd aan een nieuwe pijler begonnen. Toen alle pijlers af waren liet men het bouwdok vol met water lopen. Twee schepen zorgden ervoor dat de pijlers op de juiste plek kwamen te staan. Het schip 'Ostrea' sleepte de gigantische pijler uit het bouwdok en voer er mee naar de ponton 'Macoma' in de stroomgeul, waar de pijler tot op enkele centimeters nauwkeurig op de.
Matten werd geplaatst. De ruimte tussen de pijlervoet en de funderingsmatten werd gevuld met een mengsel van zand, cement en water om de pijlers volledig op de fundering te laten aansluiten. Vervolgens werd het onderste deel van de holle pijler gevuld met zand, en werd de pijlervoet ingepakt in een drempel van brokken natuursteen. De laatste fase van de bouw bestond uit het aanbrengen van de verkeerskokers, de hamerstukken op de pijlers, de schuiven, de.
Dorpelbalken en de bovenbalken. De stalen schuiven van de stormvloedkering werden aan de hamerstukken tussen de pijlers gehangen. De holle betonnen verkeerskokers werden op de pijlers gelegd. Later zou daar de weg overheen komen. Binnen de kokers werd de aandrijvings- en bedieningsapparatuur voor de schuiven opgesteld. Op 4 oktober 1986 werd de kering officieel geopend door koningin Beatrix. Het afsluitbare deel van de kering heeft een lengte van bijna drie kilometer en is verdeeld over drie sluitgaten: Roompot, Hammen en Schaar. Vijfenzestig kolossale pijlers.
Vormen de ruggengraat van de kering. Tussen deze pijlers hangen grote schuiven die omhoog en omlaag kunnen bewegen. De hoogte van de pijlers en schuiven hangt af van de plaats in de stroomgeul. Enkele feiten op een rijtje: De pijlers zijn 30 tot 40 meter hoog, met een gewicht van maximaal 18.000 ton. Ze zijn gemaakt van beton, van binnen hol en na plaatsing gevuld met zand. De schuiven zijn circa 42 meter lang met een hoogte tussen 6 en 12 meter. Het gewicht van de schuiven ligt tussen de 260 en 480 ton. Set van 11 opnames.
Realisatie
12-3-1979
Vervaardiger
Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Locatie
Neeltje Jans
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
aanbrengen | Beatrix | begin | beton | betonnen | Beveland | bodem | bouw | bouwdok | bouwen | bouwwerk | Cement | combinatie | dam | deel | deltawerken | dicht | diepte | drempel | duiveland | Egaal | enorme | fase | fundering | geheel | gelegd | grind | grote | Hammen | hol | hun | ingepakt | kering | Koningin | kunnen | kunststof | laten | lopen | Macoma | meter | N57 | natuursteen | Nederlandse | Neeltje | Nieuwe | Noord Beveland | Noordland | omhoog | omlaag | onderdeel | ondergrond | Oosterschelde | Oosterscheldekering | Oosterscheldemonding | Ostrea | pijler | Pijlers | pijlervoet | plaats | plaatsing | ponton | project | roompot | ruimte | Schaar | schepen | schip | Schouwen | schuiven | slib | stalen | stormvloedkering | stroomgeul | vol | volledig | water | weg | zand | zandlaag 
Thema's
Bescherming tegen water | Oosterscheldewerken. | Rivierbeheer | Scheepvaart | Waterwegen | Wegen  
Inventaris nr.
25188-008 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/468909

Downloaden / Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: