Deze waterkering bevat grote schuiven die bij zware Storm al dan niet in combinatie met een springvloed naar Beneden gelaten kunnen worden zodat het hoogwater niet de Oosterschelde kan binnen komen ID313520

| |


Detailpagina
Foto
Deze waterkering bevat grote schuiven die bij zware Storm al dan niet in combinatie met een springvloed naar Beneden gelaten kunnen worden zodat het hoogwater niet de Oosterschelde kan binnen komen
Omschrijving
Deze waterkering bevat grote schuiven die bij zware Storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, naar Beneden gelaten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde kan binnen komen. Bij een verwachte waterstand van +3, 00 m NAP zullen de deuren gesloten worden door mensen in de Bedieningskamer in het ingenieur J.W. Topshuis op Neeltje Jans. Als er niemand aanwezig is, zullen de deuren bij +3 m automatisch sluiten. Sinds de in gebruik name zijn de schuiven 24 maal gesloten geweest (zie onder), afgezien van testsluitingen.
Realisatie
Onbekend
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
aanwezig | Bedieningskamer | Beneden | combinatie | deuren | gesloten | grote | hoogwater | ingenieur | kunnen | mensen | NAP | Neeltje | Oosterschelde | Oosterscheldedam | Oosterscheldekering | peil | schuiven | springvloed | Storm | Topshuis | waterkering | waterstand 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Kust en zee | Oosterscheldewerken. | Rivierbeheer  
Inventaris nr.
Oosterscheldekering, Oosterscheldedam 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/313520

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: