Dijkversterking Spui West. ID499191

| |


Detailpagina
Foto
Dijkversterking Spui West.
Omschrijving
Dijkversterking Spui West.
Delen van de Schuddebeursdijk en Aaldijk aan de Westkant van het Spui op Voorne-Putten voldeden niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moesten deze dijken versterkt worden. Het totale versterkte deel van de dijk beslaat ca. 2, 8 km. In 2015 is zowel gestart met de werkzaamheden, maar heeft ook de oplevering plaatsgevonden.
Dijkversterking Spui West. Een project in het kader van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) uitgevoerd door WS Hollandse Delta.
Het dijktraject Spui West ligt aan de Westelijke oever van het Spui.
Realisatie
1-10-2015
Vervaardiger
Van den Herik
Trefwoorden
deel | Delta | dijk | dijkversterking | km | maar | moesten | oever | project | Putten | Spui | tweede | Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma | Voorne | werkzaamheden | west 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Onderhoud | Rivierbeheer  
Inventaris nr.
Dijkversterking Spui West-03 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Van den Herik
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/499191

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: