Dynamische maximum snelheden Uitleg proeven ID406836


Detailpagina
Download
Video mp4, 26,28 MB
WMV Video wmv, 24,42 MB
Ondertitelingsbestand srt, 0,01 MB
 
Omschrijving

Dynamische maximum snelheden - Uitleg proeven.
In deze video wordt uitleg gegeven over de proeven met dynamische maximumsnelheden.
In Nederland maken per dag gemiddeld zo'n 3 miljoen mensen gebruik van het hoofdwegennet. Rijkswaterstaat werkt 24 uur per dag aan een vlotte en veilige doorstroming van al dit verkeer. Verkeersmanagement is er op gericht om het bestaande wegennet zo optimaal mogelijk te benutten.
Het beïnvloeden van de maximumsnelheid is in sommige situaties een beproefde methode om de doorstroming te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten of de milieubelasting te beperken.
Rijkswaterstaat voert een aantal proeven uit met dynamische maximumsnelheden.
Uitgangspunt daarbij is: sneller rijden als het kan, langzamer als het moet.
Er worden verschillende situaties en toepassingen getest.
Rijkswaterstaat bekijkt wat de gevolgen zijn voor het verkeer, voor omwonenden en voor het wegbeheer. Ook wordt gekeken naar gedragsaspecten: of weggebruikers de maatregelen begrijpen, accepteren en opvolgen.
Er lopen 4 verschillende proeven:

- Het onderzoeken of bij minder verkeersdrukte de maximumsnelheid verhoogd kan worden.

- Het beperken van de snelheid op basis van de weersverwachting.

- Het reguleren van de snelheid in verband met goede doorstroming.

- Het reguleren van de snelheid in verband met de luchtkwaliteit.
Verhoging van maximumsnelheid als de situatie dat toelaat..
Op de A1 tussen Bussum en Muiderberg loopt een proef waarbij de maximumsnelheid van 100 km p.u. Naar 120 km p.u. Verhoogd wordt als de verkeersdrukte niet te groot is.
Zo kan in rustige uren de reistijd verkort worden.
Normaal geldt hier een maximumsnelheid van 100 km p.u. Als er niet veel verkeer is kan de beperking worden opgeheven en geldt de maximumsnelheid van 120 km per uur.
Mottoborden begrenzen het wegvak waar de proef met de dynamische limiet wordt gehouden.
Beperken maximum snelheid op basis van weersverwachting.
Moderne technieken zoals een buienradar maken het mogelijk heel plaatselijk het weerbeeld te kunnen voorspellen.
In een proef op de A12 tussen Gouda en Woerden wordt de informatie van de buienradar gebruikt om de snelheid van het verkeer te beïnvloeden. Hoe harder het regent, hoe lager de snelheid.
Net voordat het gaat regenen wordt de maximumsnelheid al beperkt, zodat als het regent niet plotseling geremd hoeft te worden.
Als het harder gaat regenen wordt de maximumsnelheid nog verder omlaag gebracht.
Zodra de weerssituatie het toelaat wordt de snelheidsbeperking opgeheven.
Mottoborden begrenzen het wegvak waar de proef met de dynamische limiet wordt gehouden.
Reguleren van de snelheid ten behoeve van goede doorstroming..
Op het traject van de A12 vindt nog een tweede proef plaats. Op sommige wegen ontstaan files in schokgolven. De A12 is zo'n weg.
In deze proef wordt gekeken of dit effect gedempt of opgeheven kan worden, door het toepassen van snelheidsverlagingen als het nodig is.
Bij het ontstaan van een file wordt het achteropkomend verkeer afgeremd door de beperking van de maximumsnelheid. Zo ontstaat er een minder lange file en verbetert de doorstroming.
Mottoborden begrenzen het wegvak waar de proef met de dynamische limiet wordt gehouden.
Reguleren snelheid in verband met luchtkwaliteit..
Luchtkwaliteit is een belangrijk thema. Vooral in bewoonde gebieden heeft het verkeer invloed op de kwaliteit van de lucht. Op de A 58 in de buurt van Tilburg wordt een proef gedaan met het verlagen van de maximumsnelheid in relatie met de luchtkwaliteit. De maximumsnelheid van het autoverkeer wordt verlaagd als verwacht wordt dat de kwaliteit van de lucht de wettelijke normen dreigt te overschrijden.
De verwachting is dat 90 dagen per jaar de maximumsnelheid moet worden aangepast in verband met de luchtkwaliteit. De overige dagen geldt de gewone maximumsnelheid. Anders dan bij de bekende 80 km zones wordt er geen permanente snelheidsbeperking ingesteld, alleen als het nodig is.
Mottoborden begrenzen het wegvak waar de proef met de dynamische limiet wordt gehouden.
De proeven worden uitgebreid geëvalueerd met behulp van gegevens over het verkeer, de veiligheid, het milieu en gedragsaspecten. Wanneer uit de evaluatie van de proeven blijkt dat het dynamiseren van de maximumsnelheid een positieve bijdrage aan het verkeersproces levert, zal dit principe op grotere schaal worden toegepast.

Meer informatie op de detailpagina..

Realisatie
22-1-2009
Montage
Gemonteerd, 16x9 (400) 
Duur
0:05:43 
Trefwoorden
A1 | A12 | achteropkomend | beïnvloeden | benutten | Bussum | dag | doorstroming | file | gaat | gebracht | Gouda | groot | Heel | informatie | km | kunnen | kwaliteit | lager | lopen | lucht | maken | meer | mensen | milieu | moet | Muiderberg | nederland | omlaag | onderzoek | plaats | proef | proeven | situatie | snelheid | snelheidsbeperking | Tilburg | tweede | veiligheid | verkeer | verkeersmanagement | verkeersveiligheid | video | weg | wegennet | wegvak | wettelijke | Woerden 
Thema's
Natuur en Milieu | Veiligheid | Wegen  
Inventaris nr.
Dynamische maximum snelheden - Uitleg proeven 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/406836

Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: