Foto van het Oostelijke sluitgat in de Westerscheldedijk bij Den Inkel te Kruiningen het dijkgat was daar tot 13 meter diep uitgeschuurd ID406547


Detailpagina
Foto
Foto van het Oostelijke sluitgat in de Westerscheldedijk bij Den Inkel te Kruiningen het dijkgat was daar tot 13 meter diep uitgeschuurd
Omschrijving
Foto van het Oostelijke sluitgat in de Westerscheldedijk bij Den Inkel te Kruiningen, het dijkgat was daar tot 13 meter diep uitgeschuurd. Slechts door het op het maaiveld leggen van een ringdijk van caissons slaagde men er in op 13 juni het gat te sluiten. Wat thans nog herinnert aan de ramp en deze sluiting is het natuurgebied Den Inkel welke bestaat uit 2 grote welen waaromheen een bos is gepland. In dit bos zijn nog duidelijk de contouren van de ringdijk zichtbaar. Bij de zeedijk is zelfs nog een bolder van een caisson zichtbaar.
De Watersnood, (kortweg ook de Ramp van 1953) werd aanvankelijk wel aangeduid als Sint-Ignatiusvloed, naar analogie van onder meer de Sint-Elisabethsvloed. Hij voltrok zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Springtij en een Noordwesterstorm stuwden het water in de trechtervormige Noordzee op tot recordhoogte.
In Nederland overstroomde een groot deel van de provincie Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Hierbij verdronken meer dan 1800 mensen en veel dieren; 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Ook in Engeland, België, en Duitsland vonden overstromingen plaats en vielen honderden slachtoffers. Op zee verloren bij schipbreuken velen het leven. In de Ardennen liet de storm een sneeuwlaag van twee meter achter.
De Ramp van 1953 veroorzaakte, behalve het enorme verlies aan mensenlevens, grote schade aan de veestapel, gebouwen en infrastructuur.
Realisatie
Onbekend
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
achter | België | bolder | Bos | Brabant | caisson | deel | Den | Den Inkel | Dieren | Duitsland | enorme | gat | groot | grote | huis | hun | infrastructuur | Kruiningen | leggen | maaiveld | meer | mensen | meter | nacht | natuurgebied | nederland | Noordzee | plaats | Ramp | schade | Sint Elisabethsvloed | Sint Ignatiusvloed | sluitgat | sluiting | Storm | verdronken | water | watersnood | west | Westerscheldedijk | zee | zeedijk | Zeeland | zuid | Zuid Hollandse 
Thema's
Bescherming tegen water | Kust en zee | Waterwegen | Zandmotor  
Inventaris nr.
De Watersnood van 1953 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/406547

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel:

Stuur door