Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen had een aantal gevolgen ID296973


Detailpagina
Download
Video mp4, 9,71 MB
MPEG Video mpg, 27,36 MB
 
Omschrijving
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen. Bij een dam zou de getijdenwerking helemaal uitgeschakeld zijn geweest. Zonder ingrijpen zou de getijdenwerking geheel bewaard zijn gebleven. Door de bouw van de stormvloedkering boette de eb- en vloedbeweging toch aan kracht in. De getijde NAM met een kwart af. Dat betekende dat op veel plaatsen rond de Oosterschelde schorren droog vielen, terwijl ze anders bij vloed altijd onderliepen. Om het waterpeil te verhogen werd besloten de Oosterschelde te verkleinen.
De Oosterschelde moest in 'compartimenten' opgedeeld worden. De dammen die daarvoor ontworpen waren, werden daarom compartimenteringswerken genoemd. Het zijn de Philipsdam (tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland), de Oesterdam (tussen Tholen en Zuid-Beveland), de Markiezaatskade (tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant) en het Bathse spuikanaal een spuisluis door Zuid-Beveland. De afgesloten Wateren (het Krammer, Volkerak, Zoommeer en Markiezaatsmeer) werden daardoor zoet.
Naast het verkleinen van de Oosterschelde hadden de dammen ook de functie om een stabiel waterpeil in de Schelde-Rijnverbinding te garanderen. Dat waren Nederland en België in 1968 overeengekomen. Een goede verbinding was van groot belang voor de bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Verder speelden de dammen een rol bij de waterbeheersing en het milieubeheer van bijvoorbeeld West-Brabant. Door zoete Randmeren te creëren, kwam er water beschikbaar voor de landbouw, die lange tijd door verzilting geplaagd was. In deze opNAMes.
Aan de Oostkant van de Oosterschelde worden twee zogenaamde Compartimenterings-dammen en sluizen met zout-zoet scheiding gebouwd. Daardoor ontstaat ook een groot randmeer waarin een groot deel van het omringende land afwatert. Dit water wordt afgevoerd via het aan te leggen spuikanaal Bath naar de Wester-Schelde. Hier aanleg spuikanaal Bath, bouwen nieuwe spoorbrug over het te graven kanaal. Zie ook CW-22.
Realisatie
9-12-1983
Vervaardiger
Jaap Boelens
Montage
Ongemonteerd, 4x3 (320) 
Duur
0:03:44 
Provincie
Noord-Brabant
Trefwoorden
aanleg | aardolie | afgesloten | Bath | België | Beveland | bewaard | bouw | bouwen | Brabant | dam | deel | droog | eb | geheel | Grevelingendam | groot | haven | kanaal | kering | Krammer | land | landbouw | leggen | Markiezaatskade | Markiezaatsmeer | materiaal | NAM | nederland | Nederlandse | Nieuwe | Noord Brabant | Oesterdam | Oosterschelde | open | Philipsdam | Philipsland | plaatsen | Randmeren | rol | Schelde | Sint Philipsland | Sluizen | spoorbrug | spuikanaal | spuisluis | stormvloedkering | Tholen | verbinding | vloed | Volkerak | water | waterbeheersing | Wateren | waterpeil | west | West Brabant | zoet | Zoommeer | zout | zuid | Zuid Beveland 
Thema's
Bescherming tegen water | Havens | Natuur en Milieu | Oosterscheldewerken. | Rivierbeheer | Scheepvaart | Sluizen en Stuwen | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
Compartimenteringsdammen. Ongemonteerd. Ruw materiaal. 03'-44' 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jaap Boelens
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/296973

Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: