Het dijkgat in de Nieuwe Neuzenpolder bij Terneuzen ID406548


Detailpagina
Foto
Het dijkgat in de Nieuwe Neuzenpolder bij Terneuzen
Omschrijving
Het dijkgat in de Nieuwe Neuzenpolder bij Terneuzen. Thans is deze polder 'gevuld' door de fabrieken van Dow Chemial Benelux.
De Watersnood, (kortweg ook de Ramp van 1953) werd aanvankelijk wel aangeduid als Sint-Ignatiusvloed, naar analogie van onder meer de Sint-Elisabethsvloed. Hij voltrok zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Springtij en een Noordwesterstorm stuwden het water in de trechtervormige Noordzee op tot recordhoogte.
In Nederland overstroomde een groot deel van de provincie Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Hierbij verdronken meer dan 1800 mensen en veel dieren; 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Ook in Engeland, België, en Duitsland vonden overstromingen plaats en vielen honderden slachtoffers. Op zee verloren bij schipbreuken velen het leven. In de Ardennen liet de storm een sneeuwlaag van twee meter achter.
De Ramp van 1953 veroorzaakte, behalve het enorme verlies aan mensenlevens, grote schade aan de veestapel, gebouwen en infrastructuur.
Realisatie
Onbekend
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
Nieuwe | Neuzenpolder | Terneuzen | polder | Dow | Watersnood | Ramp | 1953 | meer | nacht | water | Noordzee | Nederland | groot | deel | Zeeland | West | Brabant | Zuid | verdronken | mensen | dieren | hun | huis | Duitsland | plaats | zee | storm | meter | achter | enorme | grote | schade | infrastructuur  
Thema's
Bescherming tegen water | Kust en zee | Waterwegen | Zandmotor  
Inventaris nr.
De Watersnood van 1953 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/406548

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: