Het hoogtepunt van de Philipsdam wordt gevormd door de twee scheepsvaartsluizen ID406484

| |


Detailpagina
Foto
Het hoogtepunt van de Philipsdam wordt gevormd door de twee scheepsvaartsluizen
Omschrijving
Het hoogtepunt van de Philipsdam wordt gevormd door de twee scheepsvaartsluizen. Deze sluizen waren nodig omdat de Philipsdam precies op de scheepsvaartverbinding tussen de Schelde en de Rijn kwam te liggen. Deze Krammersluizen hebben een uniek systeem waarmee zout en zoet water van elkaar gescheiden kunnen worden. Men wilde voorkomen dat er tijdens het passeren van schepen teveel zout Oosterscheldewater in het zoete Volkerak zou komen of teveel zoet water in de Oosterschelde. Met een zout-zoet scheidingssysteem was al ervaring opgedaan bij de Kreekraksluizen Zuidelijker in de Schelde-Rijnverbinding. De sluizen werden 280 meter lang en 24 meter breed om ook ruimte te kunnn bieden aan binnenvaartschepen met vier duwbakken. Voor de sluizen werden voorhavens aangelegd van 1, 3 kilometer lengte waar schepen konden aanmeren. Ten Noorden van de twee schutsluizen kwam bovendien een extra jachtsluis, die een eigen voorhaven van 75 meter had. Er werd ruimte gereserveerd voor extra sluizen als de beroeps- of pleziervaart in de toekomst zou toenemen.
Realisatie
Onbekend
Trefwoorden
binnenvaartschepen | bouw | hebben | kunnen | meter | noorden | Oosterschelde | passeren | Philipsdam | pleziervaart | Rijn | ruimte | Schelde | schepen | Sluizen | systeem | Ten Noorden | Volkerak | voorhaven | water | zoet | zout 
Thema's
Havens | Natuur en Milieu | Oosterscheldewerken. | Recreatie | Scheepvaart | Sluizen en Stuwen | Waterwegen  
Inventaris nr.
Bouw van de Krammersluizen 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/406484

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: