In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten ID296864


Detailpagina
Download
Video mp4, 10,89 MB
MPEG Video mpg, 31,41 MB
 
Omschrijving
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten. Maar door veranderende inzichten wilde men de getijdenbeweging en het zoutgehalte in de Oosterschelde handhaven. Daarom werd gekozen voor een doorlaatbare dam, gebouwd op geprefabriceerde pijlerss. De dam kan bij hoge waterstanden worden afgesloten om zo het achterland te beschermen. In deze opnames: Werkende maquette van de Cardium, het speciale schip dat matten kan leggen en kan baggeren/stofzuigen.
Realisatie
1-1-1982
Vervaardiger
Jaap Boelens
Montage
Ongemonteerd, 4x3 (320) 
Duur
0:04:17 
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
Oosterschelde | afgesloten | Maar | zoutgehalte | dam | maquette | Cardium | schip | leggen | baggeren | Stormvloedkering | Oosterscheldemonding  
Thema's
Bescherming tegen water | Oosterscheldewerken. | Scheepvaart | Waterwegen  
Inventaris nr.
De Stormvloedkering in de Oosterscheldemonding.  
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jaap Boelens
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/296864

Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: