Krammersluizen technische ruimtes ID471371

|


Detailpagina
Foto
Krammersluizen technische ruimtes
Omschrijving
Krammersluizen, technische ruimtes.
Het hoogtepunt van de Philipsdam wordt gevormd door twee scheepsvaartsluizen, de Krammersluizen. Deze sluizen waren nodig omdat de Philipsdam precies op de scheepsvaartverbinding tussen de Schelde en de Rijn kwam te liggen. Deze Krammersluizen hebben een uniek systeem waarmee zout en zoet water van elkaar gescheiden kunnen worden. Men wilde voorkomen dat er tijdens het passeren van schepen teveel zout Oosterscheldewater in het zoete Volkerak zou komen of teveel zoet water in de Oosterschelde. Met een zout-zoet scheidingssysteem was al ervaring opgedaan bij de.
Kreekraksluizen Zuidelijker in de Schelde-Rijnverbinding. De sluizen zijn 280 meter lang en 24 meter breed om ook ruimte te kunnn bieden aan binnenvaartschepen met vier duwbakken. Voor de sluizen zijn voorhavens aangelegd van 1, 3 kilometer lengte waar schepen kunnen aanmeren. Ten Noorden van de twee schutsluizen ligt bovendien een extra jachtsluis, die een eigen voorhaven van 75 meter heeft. Bij het ontwerp van de sluizen maakte men gebruik van het feit dat zout water een hogere dichtheid heeft dan zoet water. Als zoet en zout water gemengd worden, zakt het zoute water naar beneden. Stel: een schip vaart vanaf de Oosterschelde de sluis in. De deuren sluiten zich dan eerst achter het schip. Vervolgens wordt het zoute water (dat onderin zit) aan de onderkant weggepompt. Aan de bovenkant wordt er zoet water in de sluis gepompt. Als het waterpeil ver genoeg is gezakt en het zoute deel is weggepompt, gaat de sluis open. Als een schip vanaf het Volkerak de Oosterschelde in wil, gebeurt dan het omgekeerde: eenmaal in de sluis sluiten de deuren zich achter het schip. Het zoete water wordt aan bovenkant voor het grootste deel weggepompt, terwijl men aan de onderkant zout water erbij pompt. Als het waterniveau gelijk is aan dat van de Oosterschelde worden de sluisdeuren aan de voorkant van het schip geopend. Set van 8 opnames.
Realisatie
22-12-1987
Vervaardiger
Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Provincie
Zeeland
Trefwoorden
achter | Beneden | binnenvaartschepen | bovenkant | deel | deuren | dichtheid | gaat | grootste | hebben | kunnen | meter | noorden | onderkant | ontwerp | Oosterschelde | open | passeren | Philipsdam | Rijn | ruimte | Schelde | schepen | schip | sluis | sluisdeuren | Sluizen | systeem | Ten Noorden | vaart | Volkerak | voorhaven | water | waterpeil | zoet | zout 
Thema's
Havens | Natuur en Milieu | Oosterscheldewerken. | Scheepvaart | Sluizen en Stuwen | Waterwegen  
Inventaris nr.
25377-028 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/471371

Downloaden / Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: