Nederland, 6 juni 2014, nabij Waspik. ID472431


Detailpagina
Foto
Nederland, 6 juni 2014, nabij Waspik.
Omschrijving
Nederland, 6 juni 2014, nabij Waspik. Overdiepse Polder, 'Ruimte voor de Rivier' (RvR). Kinderen van een school in Den Bosch helpen de aannemer met het afgraven van een dijk. Het startschot wordt gegeven door het weghalen van het hek. Hierbij steken Joke Cuperus (Hoofd-ingenieur directeur Oost-Nederland van Rijkswaterstaat - in het donker gekleed) en Carla Moonen (Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta) een handje toe. Op diverse plaatsen in Nederland krijgen de rivieren meer ruimte. Rijksprogramma RvR telt ca. 30 projecten langs het rivierengebied. Overdiepse Polder ligt aan de Zuidkant van de Bergsche Maas, bij Waspik in Noord-Brabant. Foto: Werry Crone/Rijkswaterstaat.
Realisatie
6-6-2014
Vervaardiger
Werry Crone
Provincie
Noord-Brabant
Riviergebied
Benedenrivierengebied
Techniek
Dijkverlegging
Trefwoorden
afgraven | Bergsche | Brabant | Delta | Den | Den Bosch | dijk | Dijkgraaf | hek | ingenieur | Maas | meer | nederland | Noord Brabant | Oost | Oost Nederland | plaatsen | polder | rivier | rivierengebied | ruimte | school | Waspik | Waterschap 
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Natuur en Milieu | Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
140606Overdiepse6496P 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Werry Crone
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/472431

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: