Oplevering Ruimte voor de Rivier Project Overdiepse Polder ID483428

| |


Detailpagina
Foto
Oplevering Ruimte voor de Rivier Project Overdiepse Polder
Omschrijving
Nederland, nabij Waspik, 9 september 2015. Oplevering Overdiepse Polder. Onderdeel Ruimte voor de Rivier, Rijkswaterstaat. In aanwzigheid van minister Melanie Schultz van Haegen en Carla Moonen, dijkgraaf. Waterbergingsgebied. Boerderijen op terpen herbouwd. Waterschap Brabantse Delta. Met bewoners op de foto bij bankje. Laatste pin in bank die gemaakt is van een oude stam van een boom die een rol gespeeld heeft bij de eerste planvorming rond dit project. Gesprek met bewoners in de huiskamer van een van de nieuwe boerderijen. Foto: Werry Crone/RWS.
Realisatie
9-9-2015
Vervaardiger
Werry Crone
Provincie
Noord-Brabant
Riviergebied
Benedenrivierengebied
Trefwoorden
Nederland | Waspik | Polder | Onderdeel | Ruimte | Rivier | minister | dijkgraaf | Waterschap | Delta | bank | boom | rol | eerste | project | nieuwe  
Thema's
Bescherming tegen water | Dijken | Natuur en Milieu | Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
150909Overdiepse0664 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Werry Crone
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/483428

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: