Op maandag 22 maart heeft de minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings het project baggeren Amsterdam Rijnkanaal feestelijk afgesloten ID427883


Detailpagina
Foto
Op maandag 22 maart heeft de minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings het project baggeren Amsterdam Rijnkanaal feestelijk afgesloten
Omschrijving

Op maandag 22 maart heeft de minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings het project baggeren Amsterdam-Rijnkanaal feestelijk afgesloten. Hij deed dat door zelf de laatste hap bagger van de bodem van het kanaal weg te nemen.

Met de baggerwerkzaamheden aan het Amsterdam- Rijnkanaal heeft Rijkswaterstaat de hele corridor IJmuiden - Tiel weer op vaardiepte gebracht. Eerder werd ook al het Noordzeekanaal gebaggerd.
In februari 2009 startte het baggeren in Tiel. Van daaruit is het baggeren geleidelijk in Noordelijke richting opgeschoven. In totaal is 900.000 m3 baggerspecie weggehaald.

Eerder klaar.
Het project is een paar maanden eerder gereed dan gepland. Meerdere moderne werkwijzen werden voor het eerste toegepast. Meest in het oog springend was dat er gebaggerd werd met een speciaal ontwikkelde milieuknijper om zo min mogelijk vertroebeling in het water te veroorzaken. Dit kwam ten gunste van de leefomgeving van beschermde vissoorten.
Na het wegnemen van het laatste hapje bagger heeft Rijkswaterstaat met een kort seminar de opgedane nieuwe ervaringen met de aanwezigen gedeeld.

Waterslagkracht.
De baggerwerkzaamheden zijn onderdeel van het programma Waterslagkracht. Binnen dit programma worden de prioriteiten van Rijkswaterstaat tot medio 2011 voor water en vaarwegen uitgevoerd. Dit project is één van de 22 waterslagkrachtprojecten die in de periode 2010-2011 worden begonnen of afgerond. Rijkswaterstaat werkt in deze projecten nauw samen met haar (regionale) partners aan droge voeten, voldoende en schoon water en aan het goed onderhouden van de vaarwegen.

Realisatie
22-3-2010
Trefwoorden
afgesloten | Amsterdam | bagger | baggeren | baggerspecie | bodem | corridor | eerste | gebracht | Haar | IJmuiden | kanaal | kort | minister | Nieuwe | Noordzeekanaal | onderdeel | oog | programma | project | schoon | Tiel | vaarwegen | verkeer | vertroebeling | water | waterstaat | weer | weg 
Thema's
Rivierbeheer | Scheepvaart | Water | Waterwegen | Wegen  
Inventaris nr.
Hennesderidder2 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/427883

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: