Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling ID295164


Detailpagina
Download
Video mp4, 48,53 MB
MPEG Video mpg, 140,68 MB
 
Omschrijving
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling. In Nederland is al jaren ervaring opgedaan met zandsuppletie als een maatregel om stranden en duinen te herstellen na kusterosie en zwakke duinregels te verzwaren. In 1990 is een nieuw kustbeleid ingevoerd, waarbij zandsuppleties als belangrijkste middel is gekozen om de kusterosie te bestrijden. Omdat geen structurele erosie meer mag optreden, maar wel het natuurlijke kustgedrag zo veel mogelijk wordt toegelaten, spreekt men van dynamisch Handhaven. Het blijkt dat de kustachteruitgang met zandsuppleties kan worden gestopt, hoewel er wel enige zorg bestaat over de duurzaamheid van de methode bij zeer steile onderwater oevers. Met de zandsuppleties wordt de benodigde ruimte voor de diverse kustfuncties gewaarborgd. De veiligheid tegen overstroming van het polderland en van objecten in de duinen neemt niet meer af. Er gaat geen duinareaal meer verloren en de recreatiestranden worden groter. Om goedkoper en meer met de natuur mee te werken wordt de laatste jaren zo veel mogelijk op de onderwater oever gesuppleerd. In dit project Nourtec wordt de onderwater zandsuppletie uitgevoerd voor de Noordzeekust van Terschelling. Ook op andere plekken in de Waddenzee zullen de resultaten merkbaar zijn en daarom worden er diverse meetpunten ingericht. Zie Nour-01 tot en met Nour-07. In deze opname: het plaatsen van diverse meetframes en meetpalen met Ms Heffesant.
Realisatie
18-10-1995
Vervaardiger
Jaap Boelens
Montage
Ongemonteerd, 4x3 (320) 
Duur
0:18:52 
Provincie
Friesland
Trefwoorden
bestrijden | duinareaal | duinen | dynamisch | erosie | gaat | Heffesant | kust | kustgedrag | maar | materiaal | meer | natuur | nederland | Noordzeekust | oever | onderwater | overstroming | plaatsen | proef | project | ruimte | Terschelling | veiligheid | Waddenzee | zandsuppletie 
Thema's
Bescherming tegen water | Kust en zee | Natuur en Milieu | Rivierbeheer | Veiligheid | Waddeneilanden  
Inventaris nr.
Project Nourtec. Ruw materiaal. Ongemonteerd. 18'- 52' 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jaap Boelens
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/295164

Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: