STUWEN MAAS SAMBEEK ID465104


Detailpagina
Foto
STUWEN MAAS SAMBEEK
Omschrijving
STUWEN MAAS SAMBEEK.
De aanleg van een stuw en een sluis in de Maas bij Sambeek in de jaren '20 van de 20e eeuw was onderdeel van een groter plan om de Maas beheersbaarder en bevaarbaar te houden door haar te kanaliseren. In 1929 werd het stuw- en sluiscomplex bij Sambeek in gebruik genomen. Als regenrivier is de Maas voor haar waterstand sterk afhankelijk van de neerslag. Om in droge tijden een minimale vaardiepte te kunnen handhaven, werden er zes stuwen in de rivier gebouwd. Die stuwen kwamen bij Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek en Grave. Tussen 1932 en 1936 kwam daar nog de stuw bij Lith bij. De stuw bestaat uit twee onderdelen. Eén deel is gebouwd volgens het Poirée-systeem, het andere is voorzien van zogenaamde Stoney-schuiven. De Poirée-stuw bestaat uit 13 openingen van 4, 85 m tussen jukken. In iedere opening kunnen drie schotten van 1, 56m boven elkaar worden geplaatst. Bij een waterafvoer van de Maas van minder dan 200 m3 is de Poirée-stuw helemaal gesloten en wordt het peil verder geregeld met de Stoney-schuiven, in twee doorstroomopeningen van 17 meter. Is de waterafvoer tussen de 200 m3 en 1070 m3, dan worden er zoveel schotten verwijderd dat peilbeheersing zo lang mogelijk met de regelschuiven gedaan kan worden. Bij een afvoer van meer dan 1070 m3 zijn alle schotten verwijderd en worden de jukken plat op de rivierbodem neergelaten. De Stoney-schuiven zijn dan helemaal opgetrokken en de scheepvaart hoeft geen gebruik te maken van de sluis. Dat moet natuurlijk wél als de stuw in werking is. Dan moet er geschut worden. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de binnenscheepvaart enorm. In 1953 passeerden al 60.398 schepen de sluis bij Sambeek. Dat had lange wachttijden als gevolg en daarom werd het complex in de jaren 1964-1968 uitgebreid met twee kleinere kolken van 142 meter. De komst van grotere binnenvaartschepen (met een lengte van 190 meter en een diepgang van 3, 50 meter) noodzaakten Rijkswaterstaat tot aanpassing van de drie sluizen. De twee 'kleine' sluizen kregen in 2011-2012 nieuwe deuren, bewegingswerken en aandrijvingen. En van de lange sluis, met een kolk van 260 meter lengte, worden de hoofden in 2013 verbreed van 14 naar 16 meter.
Set van 8 opnames.
Realisatie
30-6-1965
Vervaardiger
Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Locatie
Sambeek
Trefwoorden
aanleg | aanpassing | afvoer | Belfeld | binnenvaartschepen | Borgharen | complex | deel | deuren | gesloten | Grave | Haar | Kleine | kolk | Kolken | kunnen | Linne | Lith | Maas | maken | meer | meter | moet | Nieuwe | onderdeel | opening | peil | rivier | Roermond | Sambeek | scheepvaart | schepen | schuiven | sluis | sluiscomplex | Sluizen | stuw | systeem | tweede | waterstand | wereldoorlog 
Thema's
Bescherming tegen water | Onderhoud | Rivierbeheer | Scheepvaart | Sluizen en Stuwen | Tweede Wereldoorlog | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
24969-004 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/465104

Downloaden / Bestellen

bestellen

Toevoegen aan winkelwagen
Stap 1 van 2


Beoordeel: