ZTY IJmuiden Amsterdam Noordzee kanaal orange locks september 1875 kademuur ID445804


Detailpagina
Foto
ZTY IJmuiden Amsterdam Noordzee kanaal orange locks september 1875 kademuur
Omschrijving
ZTY, IJmuiden, Amsterdam Noordzee kanaal, orange locks, september 1875, kademuur. De Oranjesluizen zijn een complex van schutsluizen in het IJ tussen het Binnen- en het Buiten-IJ.De sluizen worden beheerd door Rijkswaterstaat. Het complex strekt zich uit van het dorp Schellingwoude op de noordoever van het IJ tot de noordpunt van het Zeeburgereiland. Het bestaat uit drie kleinere sluizen bedoeld voor kleine beroepsvaart en pleziervaart, een grote sluis voor de binnenvaart, en twee vispassages. De kleinere sluizen hebben deuren die open en dicht kunnen klappen. De schutkolken van deze sluizen meten 14 bij 67 meter (twee stuks) en 18 bij 90 meter. De grote sluis, de in 1995 toegevoegde Prins Willem-Alexandersluis, heeft een kolk van 24 bij 200 meter en schuifdeuren die met een zogenoemde hydrovoet als het ware over een zeer dunne laag water schuiven.Na lange discussies ging in 1865 de eerste spade de grond in voor het Noordzeekanaal. Tegelijk werd begonnen met de bouw van de Oranjesluizen. Om de waterstand in het kanaal goed te kunnen regelen, was het noodzakelijk om het IJ aan de oostzijde af te sluiten van de Zuiderzee. Aanvankelijk wilde men dat doen met een dam. Op aandringen van Amsterdammers en van binnenschippers werd besloten er toch een sluis van te maken, zodat scheepvaart tussen Amsterdam en de Zuiderzee mogelijk bleef. De Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij, de onderneming die de bouw van het kanaal leidde, stelde de waterbouwkundige Johannis de Rijke aan als opzichter van de bouw van de Oranjesluizen. Koning Willem III legde op 29 april 1870 de eerste steen. Er was toen al vijf jaar met veel tegenslag gewerkt aan de aanleg van de kistdam die het grootste deel van de afsluiting vormde. Op 25 september 1872 voer het eerste schip door de sluis.
Realisatie
1-9-1875
Trefwoorden
IJmuiden | Amsterdam | Noordzee | kanaal | kademuur | complex | IJ | Buiten | sluizen | dorp | Schellingwoude | noordoever | noordpunt | kleine | beroepsvaart | pleziervaart | grote | sluis | hebben | deuren | open | dicht | kunnen | meten | meter | Prins | Alexandersluis | kolk | hydrovoet | laag | water | schuiven | eerste | grond | Noordzeekanaal | bouw | waterstand | oostzijde | dam | maken | scheepvaart | opzichter | Koning | steen | aanleg | kistdam | grootste | deel | afsluiting | schip  
Thema's
Havens | Recreatie | Rivierbeheer | Scheepvaart | Sluizen en Stuwen | Water | Waterwegen  
Inventaris nr.
R1.6kleinst 
Bronvermelding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
Directe link
https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/445804

Downloaden / Bestellen

bestellen

Beoordeel: