Auteursrechten en Copyright

De foto en film beelden die te vinden zijn in het Beeldarchief Rijkswaterstaat zijn allemaal gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De (intellectuele) eigendomsrechten van het beeldmateriaal liggen bij de Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst, Beeldarchief Rijkswaterstaat en Beeldbank Ruimte voor de Rivier.

Er gelden geen extra kosten voor auteursrechten maar wel is bij iedere publicatie bronvermelding verplicht:

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Digitale beelden voor Ruimte voor de Rivier hebben als bronvermelding:

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier

Voor alle foto's waarvan de fotograaf bekend is dient dit bij voorkeur toegevoegd te worden aan de bronvermelding. De juiste bronvermelding staat steeds per foto apart vermeld op de detailpagina.

Voor gemonteerde videobeelden geldt dat de benodigde auteursrechten voor het gebruikte muziekmateriaal voor het origineel (in bezit van Rijkswaterstaat) al geregeld zijn door Rijkswaterstaat. Als u een kopie (van een Master) heeft besteld, dient u zelf bij Buma-Stemra de muziekrechten te regelen.
Voor meer informatie wijzen we u door naar de site van Buma/Stemra.

English copyright notice

The intellectual ownership of the image material lies with Rijkswaterstaat, the executive arm of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. No additional costs are associated with copyright, although it is mandatory to acknowledge the source with each publication: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat.