Auteursrechten en Copyright

De foto- en filmbeelden die te vinden zijn in het Beeldarchief Rijkswaterstaat zijn allemaal gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De (intellectuele) eigendomsrechten blijven bij de vervaardiger van het materiaal.

De gebruiksrechten van het beeldmateriaal liggen bij de Rijkswaterstaat, Centrale ICT Voorziening, Beeldarchief Rijkswaterstaat en Beeldbank Ruimte voor de Rivier.

Het downloaden en gebruiken van het materiaal is voor eenieder toegestaan, echter voor bedrijfsmatig of commercieel gebruik is vooraf toestemming van Rijkswaterstaat en de vervaardiger nodig.

Er gelden geen extra kosten voor auteursrechten maar wel is bij iedere publicatie bronvermelding verplicht:

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Digitale beelden voor Ruimte voor de Rivier hebben als bronvermelding:

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier

Voor alle foto's waarvan de fotograaf bekend is dient dit bij voorkeur toegevoegd te worden aan de bronvermelding. De juiste bronvermelding staat steeds per foto apart vermeld op de detailpagina.

Voor gemonteerde videobeelden geldt dat de benodigde auteursrechten voor het gebruikte muziekmateriaal voor het origineel (in bezit van Rijkswaterstaat) al geregeld zijn door Rijkswaterstaat. Als u een kopie (van een Master) heeft besteld, dient u zelf bij Buma-Stemra de muziekrechten te regelen.
Voor meer informatie wijzen we u door naar de site van Buma/Stemra.

English copyright notice

The ownership of the image material lies with Rijkswaterstaat, the executive arm of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. No additional costs are associated with copyright, although it is mandatory to acknowledge the source with each publication: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat.

Commercial usage of the material is prohibited without prior authorization of Rijkswaterstaat and the author.