Deltar

Deltar rekenmachine bij de DIV van Rijkswaterstaat. De Deltar was een analoge rekenmachine, die van 1960 tot 1984 werd gebruikt voor de uitvoering van de deltawerken. Deze rekenmachine werd speciaal ontworpen en gebouwd voor de complexe berekeningen, die nodig waren om de getijbeweging en de gevolgen hierop, door bijvoorbeeld afdammingen, in het Deltagebied te kunnen voorspellen.

Na 1984 is het systeem afgebroken en waarschijnlijk vrijwel geheel verloren gegaan. Er zijn echter (voor zover bekend) nog 4 (reken)eenheden bewaard gebleven, waarvan 3 nog te bezichtigen zijn bij Deltapark Neeltje Jans en 1 exemplaar nog aanwezig is in het computer museum van de universiteit van Amsterdam.

Beelden over Deltar in het Beeldarchief