Foto's en video's zoeken

Overzicht ligging Rottegatspolder in Groningen.
Weg- en spoorweg brug in aanleg bij Delfzijl.
Mechanische begreppeling in Groningen ten Noorden van de Lauwerspolder.
Heien van palen voor het Zuidoostelijk landhoofd bij Delfzijl.
Vergelijking doorsneden over Schouwen en Groningen.
Dollard - Westerwoldse Aa, De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut.
Dollard - Westerwoldse Aa, De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut.
Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut.
Dollard - Westerwoldse Aa, De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut.
Dollard - opvliegende vogels in de Westerwoldse Aa.
Rottumeroog, Wadden.
Rottumerplaat, Zuiderstrand, Wadden.
Rottumeroog, Wadden.
Rottumeroog, Wadden.
Rottumeroog, Rottumerplaat, Wadden.
Rottumeroog, Wadden.
Rottumeroog, Wadden.
Rottumeroog, Wadden.
Rottumerplaat, Wadden.
Rottumerplaat, Wadden.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Industrieterrein in Delfzijl bij zonsondergang.
Laboratorium opstellingen bij de sectie microverontreiningen van DGW te Haren.
Laboratorium opstellingen bij de sectie microverontreiningen van DGW te Haren.
Laboratorium opstellingen bij de sectie microverontreiningen van DGW te Haren.
Laboratorium opstellingen bij de sectie microverontreiningen van DGW te Haren.
Laboratorium opstellingen bij de sectie microverontreiningen van DGW te Haren.
Laboratorium opstellingen bij de sectie microverontreiningen van DGW te Haren.
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Bosperceel nabij Haren (N.Br.).
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.
Reflectorloze tachimeter op lokatie langs RW7 bij Groningen.

0