Foto's en video's zoeken

Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Schelpenvisser aan het strand van Katwijk aan Zee.
Aanleg Marinehaven Den Helder.
Proces - verbaal van het steken der eerste spade ter verbetering van de Waterweg van Rotterdam naar zee.
De Nederlandse Noordzeekust met een overzicht van de natuurlijke en kunstmatige waterkeringen.
Het amsteldiep tussen de kust van Noordholland en het noegere eiland Wieringen.
Zandzuiger in de uitwateringsgeul te Katwijk aan Zee.
Uitwateringsgeul te Katwijk aan Zee.
Oude Mareograaf, nog in gebruik voor registratie van zee - en voorboezamstand.
Oude spuisluis te Katwijk aan Zee met terzijde een van de compressoren.
Vissersschepen op het strand bij Veere.
Klamven van de zee in 1500 en 1950.
Noordzeekust Katwijk van zee.
Waterbeweging voor de kust bij Scheveningen.
Zandformatie op het strand van Scheveningen.
Waterbeweging voor de kust van Scheveningen.
Waterbeweging voor de kust bij Scheveningen.
Waterbeweging voor de kust van Scheveningen.
Schuinvorming voor de kust van Scheveningen.
Golfbeweging voor de kust van Scheveningen.
Golfbreking voor de kust van Scheveningen.
Golfbreking voor de kust van Scheveningen.
Waterbeweging voor de kust van Scheveningen.
Zandvormen op het strand te Scheveningen.
Waterbeweging voor de kust van Scheveningen.
Waterbeweging voor de kust van Scheveningen.
Duin versterking bij s - Gravenzande.
300 Meter uit de Friese kust achter Rode schuur.
300 Meter uit de Friese kust achter Roode schuur IJsbergen van 12 tot 15 meter hoog tegen de dijk.
Golven langs het strand te Scheveningen.
Golven langs het strand te Scheveningen.
Golven langs het strand te Scheveningen.
Golven langs het strand te Scheveningen.
Duinen bij Schoorl.
Friese kust langs het IJsselmeer.
Zuidersloe.
Walcheren.
Nemen bodemmonsters op zee met happer.
Directie Algemene dienst van de Rijkswaterstaat - s Gravenhage.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
Beeldje van de Ingenieur van Rijkswaterstaat.
De oorsprong van Rijkswaterstaat ligt in de Franse periode (1795 tot 1813).
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust bij Zeeland.
Strand vervuiling.
Strand vervuiling.
Luchtfoto van het Kanaal van Gent naar Terneuzen met de havens en de zee en binnenvaart sluizen van Terneuzen.
Luchtfoto van het Kanaal van Gent naar Terneuzen met de havens en de zee en binnenvaart sluizen van Terneuzen.
Luchtfoto van het Kanaal van Gent naar Terneuzen met de havens en de zee en binnenvaart sluizen van Terneuzen.
Noordwijk aan Zee.
Noordwijk aan Zee.
Noordwijk aan Zee.
Stichting Ecoshape, Pilot Voorlandoplossing Houtribdijk, innovatie Houtribdijk, Markermeerzijde Houtribdijk (ook bekend als Markerwaarddijk en Dijk Enkhuizen-Lelystad), Locatie Trintelhaven, Werkzaamheden opspuiten van het strand.
De Houtribdijk (ook bekend als Markerwaarddijk, Markermeerdijk en Dijk Enkhuizen-Lelystad) is een waterkering in Nederland.
De Houtribdijk (ook bekend als Markerwaarddijk, Markermeerdijk en Dijk Enkhuizen-Lelystad) is een waterkering in Nederland.
RAMMELWAARD 070.
Vissers op het strand bij zonsondergang.
Oosterscheldekering: onderhoud aan de schuiven -.
Sleeuwijkerwaard voor de werkzaamheden van Stroomlijn.
Sleeuwijkerwaard voor de werkzaamheden van Stroomlijn.
Een film over de werkzaamheden van de Directie Noordzee eind jaren 70 van de vorige eeuw.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

Stuur door