Foto's en video's zoeken

RW32, 17.
RW32, 17.
RW32, 17.
RW32 km 14.
RW32 km 14.
RW32 km 13.
RW32 km 13.
RW32 km 9.2 richting Leeuwarden.
RW32 km 9.1 richting Leeuwarden.
RW32 km 6.5 richting Leeuwarden.
RW32 km 4.9 richting Leeuwarden.
RW32 km 4.7 oude rijksweg, richting Leeuwarden.
RW32 km 4, 2 oude rijksweg, richting Leeuwarden.
Verlegging van Rijksweg no 32 om Heerenveen, gezien in Noordelijke richting aan de bovenzijde het verkeersplein bij het kruispunt van de wegen Nummer 48 en 32.
Nieuwe Noorderhavendam te Harlingen.
Haven van Harlingen. Asfalt - perskade.
Haven van Harlingen. Asfalt - perskade.
Harlingen. Aantasting asfalt door algen.
Grouw, nieuw kanaal met spoorweg basculebrug in de lijn Leeuwarden - Zwolle en onderbouw verkeersbrug in de toekomstige weg 32.
Grouw, nieuw kanaal met tijdelijke omlegging spoorbaan in de lijn Leeuwarden - Zwolle.
Harlingen: kanaalvakken en Verbindingskanaal ten Oosten van de stad.
Weg Leeuwarden - Sneek bij Deersum.

0