Foto's en video's zoeken

Afsluitdijk, gezien in de richting Friesland.
Afsluitdijk, gezien vanaf Friesland naar Noordholland.
Afsluitdijk, gezien vanaf Friesland naar Noordholland.
Friesland.
Afsluitdijk, twee dagen voor de sluiting.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Werkzaamheden aanleg van de Afsluitdijk.
Aanleg van de Afsluitdijk in 1932.
Aanleg van de Afsluitdijk in 1932.
Luchtfotoserie Ameland Waddenzeedijk West.
Luchtfotoserie Ameland Waddenzeedijk West.
Luchtfotoserie Ameland Waddenzeedijk West.
Luchtfotoserie Zuiderduintjes.
Luchtfotoserie Rottummeroog.
Luchtfotoserie Rottumeroog.
Luchtfotoserie Rottummeroog.
Luchtfoto'sZuiderduintjes.
Op de dijk langs de Reeweg op Ameland staat een bronzen dubbelbeeld van Frans Ram genaamd De dijkwachters.
Rijksweg 31 is een Nederlandse autoweg en autosnelweg in de provincie Friesland die vanaf de Afsluitdijk via Harlingen en Leeuwarden naar Drachten loopt, afslag N31, A31.
Archief COW, Centrum Onderzoek, opname ongeveer 1974, Afsluitdijk, Breezanddijk, meetapparatuur.
Archief COW, Centrum Onderzoek, opname ongeveer 1974, Afsluitdijk, Breezanddijk, golfoploopmeter, stappenbaak, buitentalud.
Archief COW, Centrum Onderzoek, opname ongeveer 1974, Afsluitdijk, Breezanddijk, meetapparatuur.
Archief COW, Centrum Onderzoek, opname ongeveer 1974, Afsluitdijk, Breezanddijk, meetapparatuur.
Archief COW, Centrum Onderzoek, opname ongeveer 1974, Afsluitdijk, Breezanddijk, meetapparatuur.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Het sluizencomplex bestaat uit spuisluizen en schutsluizen.
Den Oever, uitwaterings sluizen, Afsluitdijk, IJsselmeer, Stevinsluis.
Afsluitdijk is een belangrijke waterkering en verkeersweg in Nederland.
Kornwerderzand, sluizen, Afsluitdijk, IJsselmeer.
Afsluitdijk. Aanleg viaduct. Set van 10 opnames.
Afsluitdijk. Aanleg viaduct. Set van 10 opnames.
Afsluitdijk Wieringen-Friesland ten Oosten van Wieringen.
Afsluitdijk Wieringen Friesland in beginstadium ten Oosten van Wieringen.
Haven Breezand met afsluitdijk richting Friesland.
Bouw van twee schutsluizen en 2 x 5 uitwateringssluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.
Golfoploopmeting bij de dijk bij Schiermonnikoog.
Golfoploopmeting bij de dijk van Schiermonnikoog.
Reparatie aan een dijk op Schiermonnikoog.
DWW 705_21d Terschelling, Zuidkust, Waddenzeedijk, havengebied, luchtfoto.
DWW 167_05a waterkering, tweede waterkering, Friesland, Het Bildt, (Beneden Zwarte Haan), schade door afschuiving binnentalud van Oudebildtdijk.
DWW 167_01a waterkering, tweede waterkering, Friesland, Het Bildt, (Beneden Zwarte Haan), schade door afschuiving binnentalud van Oudebildtdijk.
DWW 166_33 waterkering, tweede waterkering, Friesland, Het Bildt, (Beneden Zwarte Haan), schade door afschuiving binnentalud van Oudebildtdijk.
DWW 250_26 IJsselmeerdijk, Friesland, Oude Mirdumerklif, dubbele palenlrij voor kapglooiing.
DWW 250_26 IJsselmeerdijk, Friesland, Oude Mirdumerklif, dubbele palenlrij voor kapglooiing.
DWW 250_26 IJsselmeerdijk, Friesland, Oude Mirdumerklif, dubbele palenlrij voor kapglooiing.
DWW 250_32 IJsselmeerdijk, Friesland, nabij Mirns, kapglooiing met resten van staketwerk (paalwerk op de glooiing).
DWW 250_26 IJsselmeerdijk, Friesland, Oude Mirdumerklif, natuurgebied, kapglooiing, hoogliggend terrein er achter.
DWW 140_12 IJsselmeerdijk, Friesland, West van Lemmer, typische vorm (kapglooiing) van deze met basalt beklede dijk.
DWW Noordzee, Terschelling, duinenkust, stuifdijk, paal 19_20.
DWW Noordzee, Terschelling, duinenkust, stuifdijk, paal 19_20.
DWW 1074_11 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_10 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_09 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_08 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_07 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_06 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.

0  1  2  >

Stuur door