Foto's en video's zoeken

Luchtfotoserie Ameland Waddenzeedijk West.
Luchtfotoserie Ameland Waddenzeedijk West.
Luchtfotoserie Ameland Waddenzeedijk West.
Luchtfotoserie Zuiderduintjes.
Luchtfotoserie Rottumeroog.
Op de dijk langs de Reeweg op Ameland staat een bronzen dubbelbeeld van Frans Ram genaamd De dijkwachters.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
Afsluitdijk is een belangrijke waterkering en verkeersweg in Nederland.
Golfoploopmeting bij de dijk bij Schiermonnikoog.
Golfoploopmeting bij de dijk van Schiermonnikoog.
Reparatie aan een dijk op Schiermonnikoog.
DWW 705_21d Terschelling, Zuidkust, Waddenzeedijk, havengebied, luchtfoto.
DWW Noordzee, Terschelling, duinenkust, stuifdijk, paal 19_20.
DWW Noordzee, Terschelling, duinenkust, stuifdijk, paal 19_20.
DWW 1074_11 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_10 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_09 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_08 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_07 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_06 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_05 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_04 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 247_33 Waddenzee, Ameland, zeedijk tussen Ballumerbocht en Nes. Dijkversterking.
DWW Waddenzee, Zuidelijk van Harlingen, groene dijk.
DWW 421_33 Waddenzee, Zuid van Harlingen.
DWW 421_32 Waddenzee, Zuid van Harlingen.
DWW 1032_21 Ameland, zeedijk, ZuidWest van Hollum, aansluitconstructie dijk - duin.
DWW 247_37 Ameland, tussen Ballummerbocht en Nes, buitentalud deltadijk voorzien van diverse geotextielen ter bescherming van graszaad?.
DWW Waddenzee, Schiermonnikoog, zeedijk met klinkerglooiing.
DWW 515_07 Waddenzee, Terschelling, zeedijk natuursteen.
DWW 515_08 Waddenzee, Terschelling, zeedijk natuursteen.
DWW 247_36 Ameland Waddenzeezijde.
De Lorentzsluizen is een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.
Landschap, Waddenzee, kerk langs aan de dijk.
Luchtfoto Nederlandse kust 1999, de Waddenzeedijk met de woonhuizen van Oost Vlieland te Vlieland, . 354.
Luchtfoto Nederlandse kust 1999, de Waddenzeedijk met de woonhuizen van Oost Vlieland te Vlieland, . 353.
Peilschaal bij de bevroren uitloop van het gemaal Roptazijl in de Waddenzee (nabij Harlingen).
Peilschaal bij de bevroren uitloop van het gemaal Roptazijl in de Waddenzee (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij het gemaal Roptazijl (nabij Harlingen).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij Harlingen-zuid (De Stenen man).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij Harlingen-zuid (De Stenen man).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij Harlingen-zuid (De Stenen man).
IJs in de Waddenzee langs de dijk bij Harlingen-zuid (De Stenen man).
Een wasover' ten Westen van de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Luchtfotoserie Vlieland: kustbescherming.
Luchtfotoserie Vlieland: kustbescherming.
Luchtfotoserie Vlieland: jachthaven.
Luchtfotoserie Vlieland: jachthaven.
Luchtfotoserie Vlieland: jachthaven en de vertrekkende veerboot de Koegelwieck.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand en stuifdijk nabij paal 19.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand en stuifdijk nabij paal 18, 4.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand en stuifdijk nabij paal 17, 7.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: pad vanaf Kooioerd stuifdijk nabij paal 17.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand, aanzet Kooioerd stuifdijk nabij paal 16, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 24, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 23, 8.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 23.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 22, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 22.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 21, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk nabij paal 21.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk nabij paal 20, 5.
Bjartur Swart bij een waterwinput in de dijk tussen de Westerplas en de Banckspolder op Schiermonnikoog.
Bjartur Swart bij een waterwinput in de dijk tussen de Westerplas en de Banckspolder op Schiermonnikoog.
Dijk met waterwinput tussen de Westerplas (links) en de Banckspolder, op Schiermonnikoog.
Voorbijgangers bij een winput in de dijk langs de Banckspolder op Schiermonnikoog.
Bjartur Swart en Jan Hendriksen bij een waterwinput in de dijk tussen de Westerplas en de Banckspolder op Schiermonnikoog.

0