Foto's en video's zoeken

Fabricage van een semi-klassiek zinkstuk.
Dijkverzwaring.
Houtribspuisluis tussen het IJsselmeer en het Markermeer in een winterlandschap met ijs nabij Lelystad.
Steenzetters plaatsen handmatig basaltblokken tegen een dijk.

0 

Stuur door