Foto's en video's zoeken

Luchtopname.
Schouwen, Scharendijke in Westelijke rtichting.
Texel, Oostkust, Dijkmanshuize naar het Zuidwesten.
DWW 01_02_80_05 Waterkeringen, zeedijken, overzichtskaart 1882 tot en met 1953 dijk- en oevervallen in de provoncie Zeeland.
DWW Zeedijken, Noordzee, stormvloed, golfoverslag, Noord Duitsland.

0 

Stuur door