Foto's en video's zoeken

Aanleg veerhaven t Horntje. Bestek no. 118.
Aanleg veerhaven t Horntje. Bestek no. 118.
Aanleg veerhaven t Horntje. Bestek no. 118.
Aanleg veerhaven t Horntje te Texel. Bestek 118.
De Lauwerszee is een (voormalige) baai in het Noorden van Nederland.
Verzwaren zeedijk Banckspolder op Schiermonnikoog.
Verzwaren zeedijk Banckspolder op Schiermonnikoog.
Verzwaren zeedijk Banckspolder op Schiermonnikoog.
Verzwaren zeedijk Banckspolder op Schiermonnikoog.
Verzwaren zeedijk Banckspolder op Schiermonnikoog.
DWW Noordzee, Noord-Holland, landhoofden, strandhoofden, overgang/aansluting dijk naar duin bij Camperduin, luchtfoto.
Kabelbaan sluiting Grevelingen, bouw Grevelingendam.

0 

Stuur door