Foto's en video's zoeken

De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
Hoogwater langs de IJssel en Neder-Rijn in februari 1980.
HOOGWATER 1980 LUCHTOPN.
HOOGWATER 1980 LUCHTOPN.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Hoogwater langs de IJssel en Nederrijn in februari 1980.
Droogvallende haven is een kleine jachthaven die alleen toegankelijk is van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater.
Droogvallende haven is een kleine jachthaven die alleen toegankelijk is van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater.
Werkzaamheden aan de zeedijk.
Dijk.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Walsoorden, dijkversterking.
DWW Dijkwacht tijdens Storm op zeedijk.
DWW Texel, Oost van Oost, deltadijk bij gemaal Krassekeet, luchtfoto. (Datum onzeker).
DWW Texel, Oost van Oosterend, deltadijk bij Oostkaap en IJzeren Kaap, luchtfoto.
DWW Afsluitdijk, Stevinsluizen, stromingsbeeld, luchtfoto.
DWW 133_12 waterkering, rivierdijk, schade door afschuiving binnentalud teensloot.
DWW 133_13 waterkering, rivierdijk, schade door afschuiving binnentalud teensloot.
DWW 130_27 waterkering, rivierdijken, Waal, hoogwater 1980, linkeroever, schade door dreigende afschuiving (scheur), op buitentalud bij hmp 120.
DWW waterkering, zeedijken, Zeeland, schade door afschuiving, dijkval, oeverval bij Nummer Een (Oost van Breskens).
DWW 130_26 waterkering, rivierdijken, Waal, hoogwater 1980, linkeroever, schade door dreigende afschuiving (scheur), op buitentalud bij hmp 120.
DWW 136_23 Rivierdijken, schade door Graverij van muskusratten.
DWW 136_11 Rivierdijken, schade door Graverij van muskusratten.
DWW 136_09 Rivierdijken, schade door Graverij van muskusratten.
DWW 136_08 Rivierdijken, schade door Graverij van muskusratten.
DWW 136_01 Rivierdijken, schade door Graverij van muskusratten.
DWW 136_07 Rivierdijken, schade door Graverij van muskusratten.
DWW 128_03 Rivierdijken, hoogwater 1980.
DWW 134_24 Rivierdijken, hoogwater 1980.
DWW 134_22 Rivierdijken, hoogwater 1980.
DWW 132_30a Rivierdijken, hoogwater 1980.
DWW 128_04 Rivierdijken, hoogwater 1980.
DWW 126_35A Rivierdijken, hoogwater 1980.
DWW 126_26A rivierdijken, hoogwater 1980.
DWW Rivierdijken, hoogwater, 1980, zandmeevoerende wel.
DWW 152_11 Rivierdijken, Maas, rechteroever, kmr. 222, 0.
DWW 150_03 Rivierdijken, Afgedamde Maas, linkeroever, inventarisatie Maasdijken. Kmr.
DWW 152_15 Rivierdijken, Maasdijken, inventarisatie, linkeroever, kmr. 211, 5.
DWW 152_11 Rivierdijken, Maasdijken, inventarisatie, linkeroever, kmr. 222.
DWW 152_03 Rivierdijken, Maasdijken, inventarisatie, linkeroever, kmr. 226, 5.
DWW 140_12 IJsselmeerdijk, Friesland, West van Lemmer, typische vorm (kapglooiing) van deze met basalt beklede dijk.
DWW 150a_10 Noordzee, Hondsbossche zeewering, zeedijk, dijkversterking.
DWW 150a_09 Noordzee, Hondsbossche zeewering, zeedijk, dijkversterking.
DWW 150a_08 Noordzee, Hondsbossche zeewering, zeedijk, dijkversterking.
DWW 150a_07 Noordzee, Hondsbossche zeewering, zeedijk, dijkversterking.
DWW 150a_02 Noordzee, Hondsbossche zeewering, zeedijk, dijkversterking.
DWW 150a_16 Noordzee, Hondsbossche zeewering.
DWW 150a_14 Noordzee, Hondsbossche zeewering.
DWW 150a_12 Noordzee, Hondsbossche zeewering.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Cadzand, dijkversterking.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Cadzand, dijkversterking.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Colijnsplaat, dijkversterking.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Colijnsplaat, dijkversterking.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Colijnsplaat, dijkversterking.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Wilhelmina kruispolder, zeedijk schade aan natuursteenglooiing.
DWW Westerschelde, Vlissingen, Oranjedijk onder golfaanval.
DWW Zeeland, Westerschelde, zeedijk Zuid Beveland, Sint Pieterspolder, glooiing van dakpannen.
DWW 150A_03 Hondsbossche zeewering. Zeedijk asfalt.
DWW Zeedijken, Zeeland, overgang petit granit (graniet op voorgrond) naar betonblokken.
DWW Zeeland, zeedijken, palenrij, Haringmanblokken, betonblokken en natuursteen.
Aanleg dijk nabij Philipsdam.
Aanleg dijk nabij Philipsdam.
Aanleg dijk nabij Philipsdam.

0  1  >