Foto's en video's zoeken

DWW 872_06 Waddenzee, Balgzanddijk bij van Ewijcksluis.
Een wasover' ten Westen van de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand en stuifdijk nabij paal 19.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand en stuifdijk nabij paal 18, 4.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand en stuifdijk nabij paal 17, 7.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: pad vanaf Kooioerd stuifdijk nabij paal 17.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Ameland 1994: strand, aanzet Kooioerd stuifdijk nabij paal 16, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 24, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 23, 8.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 23.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 22, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 22.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk, strand nabij paal 21, 5.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk nabij paal 21.
Luchtfotoserie Nederlandse kust Terschelling 1994: stuifdijk nabij paal 20, 5.
Bjartur Swart bij een waterwinput in de dijk tussen de Westerplas en de Banckspolder op Schiermonnikoog.
Bjartur Swart bij een waterwinput in de dijk tussen de Westerplas en de Banckspolder op Schiermonnikoog.
Dijk met waterwinput tussen de Westerplas (links) en de Banckspolder, op Schiermonnikoog.
Voorbijgangers bij een winput in de dijk langs de Banckspolder op Schiermonnikoog.
Bjartur Swart en Jan Hendriksen bij een waterwinput in de dijk tussen de Westerplas en de Banckspolder op Schiermonnikoog.

0