Foto's en video's zoeken

Nederland, Capelle aan den IJssel - Gouda, 23 november 2010 Saneringswerkzaamheden van de Hollandsche IJssel ter hoogte van Kattendijk.
Nederland, Capelle aan den IJssel - Gouda, 23 november 2010 Saneringswerkzaamheden van de Hollandsche IJssel ter hoogte van Kattendijk.
Sanering Hollandsche IJssel.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
Dag van de Dijk 2010.
Nijmegen is het enige project van de ruim 30 Ruimte voor de Rivier-projecten waar midden in de stad wordt ingegrepen.
De Hondsbroekse Pleij wordt de kraan van Nederland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk, De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland.
HWBP - HHNK - W2-001 - Balgzanddijk uitleg over gebied, profiel dijk.
Hoogwater Waal met zicht op dijk.
Uiterwaard meinerswijk aan de rijn met zomerdijk.
Recreatie vaart, woonark, Havendijk.
In 2010 stond de dijk extra in de belangstelling want deze werd een stuk sterker gemaakt.
De restanten van het haventje van Lindenbergh' hebben geen beschermde status, daarbij heeft Bureau Zeeweringen te kennen gegeven geen mogelijkheden te zien om de restanten te behouden.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
De restanten van het haventje van Lindenbergh' hebben geen beschermde status, daarbij heeft Bureau Zeeweringen te kennen gegeven geen mogelijkheden te zien om de restanten te behouden.
Stortsteen, dijk, reparatie, kraan, glooing, egaliseren.
Stortsteen, dijk, reparatie, kraan, glooing, egaliseren.
Stortsteen, dijk, reparatie, kraan, glooing.
Stortsteen, dijk, reparatie, kraan, glooing.
Stortsteen, dijk, reparatie, kraan, glooing.
Stortsteen, dijk, reparatie, trekker, kraan.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Afgraven van zand.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Het werk in het dijktraject Schelphoek West is in volle gang.
Betonzuilen in depot.
Breuksteen op oude glooiing.
Aanbrengen breuksteen op oude glooiing.
Aanbrengen asfalt.
Aanbrengen asfalt op breuksteen.
Afgraven van zand van het strandje bij Roelshoek.
Afgraven van zand van het strandje bij Roelshoek.
Asfaltwerkzaamheden, dijk.
Hondsbroeksche Pleij, waar een regelwerk is neergezet om de afvoerverdeling van het water te regelen voor de rivieren.
Hondsbroeksche Pleij, waar een regelwerk is neergezet om de afvoerverdeling van het water te regelen voor de rivieren.
Hondsbroeksche Pleij, waar een regelwerk is neergezet om de afvoerverdeling van het water te regelen voor de rivieren.
Hondsbroeksche Pleij, waar een regelwerk is neergezet om de afvoerverdeling van het water te regelen voor de rivieren.
Hondsbroeksche Pleij, waar een regelwerk is neergezet om de afvoerverdeling van het water te regelen voor de rivieren.
Hondsbroeksche Pleij, waar een regelwerk is neergezet om de afvoerverdeling van het water te regelen voor de rivieren.
De rivier buiten haar oevers bij hoogwater.
De rivier buiten haar oevers bij hoogwater, dicht tegen de dijk.
Dijk bij Middelwaard.
Nijmegen en Lent hebben al 2000 jaar een band met de Waal.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.
Luchtfotoserie Zeeland dijktrajecten Zuid-Beveland 2010 (uitvoering), 2013, 2014 en 2015.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>