Foto's en video's zoeken

Een videofilm over de aanpassingen en vernieuwing van het kanaal door Zuid-Beveland, van Oosterschelde-Wemeldingen naar Westerschelde-Hansweert.
De werkzaamheden van het Berichtencentrum van RIZA (Rijkswaterstaat) te Lelystad als centrale informatiebron voor water en waterwegen.
Van Beurt tot recreatievaart.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen.
Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutsluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
In het kader van de Deltawet wordt de Oosterschelde afgesloten.

0 

Stuur door