Foto's en video's zoeken

Minister Melanie Schultz (Verkeer en Infrastructuur) samen met Dijkgraaf Luc Kohsiek en andere genodigden na de officiƫle openingshandeling voor de oplevering van het project Kust op kracht/Zwakke schakels bij Petten.
Rijksweg 99 of N99 over de Amsteldiepdijk is een regionale stroomweg tussen A7 bij Den Oever en de N9 en N250 bij De Kooy. Waddenzee.
Rijksweg 99 of N99 over de Amsteldiepdijk is een regionale stroomweg tussen A7 bij Den Oever en de N9 en N250 bij De Kooy. Amsteldiep.
Rijksweg 99 of N99 over de Amsteldiepdijk is een regionale stroomweg tussen A7 bij Den Oever en de N9 en N250 bij De Kooy. Amsteldiep.
Rijksweg 99 of N99, Balgzandbrug.
Nederland, Werkendam e.o. 30 juni 2014.
Nederland, Werkendam e.o. 30 juni 2014.
Nederland, Werkendam e.o. 30 juni 2014.
Nederland, Werkendam e.o. 30 juni 2014.
Nederland, Werkendam e.o. 30 juni 2014.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Hemtunnel is een spoortunnel onder het Noordzeekanaal en ligt in de spoorlijn Den Helder - Amsterdam, tussen de stations Amsterdam Sloterdijk en Zaandam.
De Hemtunnel is een spoortunnel onder het Noordzeekanaal en ligt in de spoorlijn Den Helder - Amsterdam, tussen de stations Amsterdam Sloterdijk en Zaandam.
ZTY, sluizen complex IJmuiden, verkeerspost, middensluis, dijk, talud, weg, fietspad.
ZTY, sluizen complex IJmuiden, Zuidersluis, dijk, buitentoeleidingskanaal, verkeer, molen.
De Stevin spuisluizen is een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Den Oever.
De Stevin spuisluizen is een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Den Oever.
A7 Doorvaartsluis in de Afsluitdijk bij Den Oever.
A7 Afsluitdijk. Beeld de Steenlegger'.
A7 Afsluitdijk, Basalt blokken.
A7 Afsluitdijk, Doorlaatsluis 02.
A7 Afsluitdijk, Doorlaatsluis 01.
DWW laag Nederland, FIBO serie Nummer 15 Lek, linkeroever, Kinderdijk, molens, bovenkruiers, Waterland, luchtfoto.
DWW 705_22d Houtribdijk bij Enkhuizen, luchtfoto.
DWW 705_17a Texel, veerhaven, handelshaven, Waddenzeedijk, luchtfoto.
DWW 705_12a Houtribdijk en sluis en gemaal bij Enkhuizen, luchtfoto.
DWW 705_08a Texel veerhaven Waddenzeedijk, luchtfoto.
DWW 705_05b Houtribdijk en sluis en gemaal bij Enkhuizen, luchtfoto.
DWW Texel, Oude Schild, Waddenzeedijk, na uitvoering deltawerken, luchtfoto.
DWW Texel, Oude Schild, Waddenzeedijk, voor uitvoering deltawerken, luchtfoto.
DWW Texel, Oost van Oost, deltadijk bij gemaal Krassekeet, luchtfoto. (Datum onzeker).
DWW Texel, Oost van Oosterend, deltadijk bij Oostkaap en IJzeren Kaap, luchtfoto.
DWW 705_13a Houtribdijk en sluis en gemaal bij Enkhuizen, luchtfoto.
DWW 705_11d Houtribdijk en sluis en gemaal bij Enkhuizen, luchtfoto.
DWW 705_10d Houtribdijk en sluis en gemaal bij Enkhuizen, luchtfoto.
DWW buitenland, China, rivierdijken, gele rivier, huizen op de dijk.
DWW 921_15 waterkering, zeedijken, schade door afschuiving van Prins Hendrikdijk (bij spuisluis te Oude Schild) op Texel.
DWW 110_24 IJsselmeerdijk tussen Hoorn en Enkhuizen schade door kruiend ijs.
DWW 110_26 IJsselmeerdijk tussen Hoorn en Enkhuizen schade door kruiend ijs.
DWW 1013_10 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW 1013_09 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, dijkafschuiving Zuiderzeedijk.
DWW 1013_08 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW 1013_07 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW 1013_06 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW 1013_04 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW 1013_03 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW 1013_02 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW 1013_01 Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW Watersnoodramp 1916, Noord-Holland, doorbraak Zuiderzeedijk.
DWW Amsterdam, luchtfotoserie Tuindorp Oostzaan, plaats van doorbraak boezemkade langs zijkanaal H van het Noordzeekanaal, door springen van waterleiding in kade.
DWW 125_03 IJsselmeerdijk Medemblik Enkhuizen, schapenpaadjes.
DWW Noordzee, Noord-Holland, landhoofden, strandhoofden, overgang/aansluting dijk naar duin bij Camperduin, luchtfoto.
DWW aanleg zeedijk of dijkversterking.
DWW 872_16 Noord-Holland, Wieringen, Wieringermeer, oude dijk tussen De Haukes en Den Hoelm met resten van een wierdijk. (wierriem).
DWW 872_15 Noord-Holland, Wieringen, Wieringermeer, oude dijk tussen De Haukes en Den Hoelm met resten van een wierdijk. (wierriem).
DWW 872_14 Noord-Holland, Wieringen, Wieringermeer, oude dijk tussen De Haukes en Den Hoelm met resten van een wierdijk. (wierriem).
DWW 872_13 Noord-Holland, Wieringen, Wieringermeer, oude dijk tussen De Haukes en Den Hoelm met resten van een wierdijk. (wierriem).
DWW 872_11 Noord-Holland, Wieringen, Wieringermeer, oude dijk tussen De Haukes en Den Hoelm met resten van een wierdijk. (wierriem).
DWW 872_11 Noord-Holland, Wieringen, Wieringermeer, oude dijk tussen De Haukes en Den Hoelm met resten van een wierdijk. (wierriem).
DWW 872_10 Noord-Holland, Wieringen, Wieringermeer, oude dijk bij De Haukes richting ZuidWest.
DWW 872_08 Noord-Holland, Wieringen, Amstelmeer, strandje bij Lutjeland, Westerlanderdijk, met grind uit pleistoceen.
DWW Texel aanleg nieuwe deltadijk ter hoogte van Oosterend.
DWW Texel zeedijk voor de deltaverhoging.
DWW Texel zeedijk aanleg asfaltbetontalud.

0