Foto's en video's zoeken

Luchtfoto van het Houtribsluizencomplex met de schut, en spuisluisen in de Markerwaarddijk, te Lelystad.
Luchtfoto van het Houtribsluizencomplex met de schut, en spuisluisen in de Markerwaarddijk, te Lelystad.
Luchtfoto van de Oostvaardersdijk met de museum haven ten behoeve van de bouw van VOC schip Batavia, te Lelystad. Provincie : Flevoland.
Luchtfoto van de houtribsluizen in de Markerwaarddijk, te Lelystad.
Luchtfoto van de Oostvaardersdijk met de museum haven ten behoeve van de bouw van VOC schip Batavia, te Lelystad. Provincie : Flevoland.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de kruin van de dijk dat later zal worden vernieuwd. Provincie : Flevoland.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het oever gedeelte van het dijkvak wat later zal worden vernieuwd.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de aangebrachte fosforslakken die Uiteindelijk een waterdichte laag zullen gaan vormen.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog aan te brengen fosforslakken die Uiteindelijk een waterdichte laag zullen gaan vormen.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog aan te brengen fosforslakken die Uiteindelijk een waterdichte laag zullen gaan vormen.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog te verwijderen verweekte keileem laag aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog te verwijderen verweekte keileem laag aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het verwijderen van de Tijdelijk aangebrachte steenbedekking aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het verwijderen van de Tijdelijk aangebrachte steenbedekking aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het verwijderen van de Tijdelijk aangebrachte steenbedekking aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het afdekken van de verplaatste kruin van de dijk, met de nieuw aangelegde werkweg. Provincie : Flevoland.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de verwijderde steen verharding naast de nieuw aangelegde werkweg.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de verplaatste kruin van de dijk met de nieuw aangelegde werkweg.
Luchtfoto van de lintbebouwing van de Bildtdijk, in de polder Oude Bildtpollen. Provincie : Flevoland.
Luchtfoto van de landerijen van de polder oude Bildt Pollen nabij nieuwe Bildtdijk.
De Houtribsluizen in de dijk Enkuizen-Lelystad, nabij Lelystad.
De Houtribsluizen in de dijk Enkuizen-Lelystad, nabij Lelystad.
De Houtribsluizen in de dijk Enkuizen-Lelystad, nabij Lelystad.
Waarschuwingsbord op de dijk Enkuizen-Lelystad, nabij de Houtribsluizen.
Waarschuwingsbord op de dijk Enkuizen-Lelystad, nabij de Houtribsluizen.
Waarschuwingsbord op de dijk Enkuizen-Lelystad, nabij de Houtribsluizen.
IJs op het IJsselmeer langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad.
IJs op het IJsselmeer langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad.
IJs op het IJsselmeer langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad.
IJs op het IJsselmeer langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad.
Het zagen van een gat in het ijs bij Lelystad voor een meetopstelling ten behoeve van de waterpassing van het IJsselmeer.
Het zagen van een gat in het ijs bij Lelystad voor een meetopstelling ten behoeve van de waterpassing van het IJsselmeer.
Vissersschip bij fuiken op het IJsselmeer langs de Oostvaardersdijk nabij Almere.
Vissersschip bij fuiken op het IJsselmeer langs de Oostvaardersdijk nabij Almere.
Vissersschip bij fuiken op het IJsselmeer langs de Oostvaardersdijk nabij Almere.
Vissersschip bij fuiken op het IJsselmeer langs de Oostvaardersdijk nabij Almere.
Vissersschip bij fuiken op het IJsselmeer langs de Oostvaardersdijk nabij Almere.
Vissersschip bij fuiken op het IJsselmeer langs de Oostvaardersdijk nabij Almere.
Aalscholver op paal langs Oostvaardersdijk nabij Almere.
Aalscholver op paal langs Oostvaardersdijk nabij Almere.
Aalscholver op paal langs Oostvaardersdijk nabij Almere.
Aalscholver op paal langs Oostvaardersdijk nabij Almere.
Aalscholver op paal langs Oostvaardersdijk nabij Almere.
De binnenhaven te Kornwerderzand, het remmingswerk in slechte staat.
De binnenhaven te Kornwerderzand, het remmingswerk in slechte staat.
De binnenhaven te Kornwerderzand, het betonwerk van het Dokje' in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
Het remmingswerk bij de Breezanddijk in slechte staat, gelegen aan de Afsluitdijk.
Het betonwerk van een heftorens van de uitwateringssluizen in slechte staat nabij Den-oever.
De aanlegsteiger in slechte staat aan de Westzijde van de binnenhaven in Den-oever.
De aanlegsteiger in slechte staat aan de Westzijde van de binnenhaven in Den-oever.
Paddestoelen langs de Oostvaardersdijk nabij Lelystad.

0