Foto's en video's zoeken

De binnenhaven te Kornwerderzand, het remmingswerk in slechte staat.
De binnenhaven te Kornwerderzand, het remmingswerk in slechte staat.
De binnenhaven te Kornwerderzand, het betonwerk van het Dokje' in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
De brugpijlers van de brug naast de uitwateringssluizen nabij Kornwerderzand, in slechte staat.
Het remmingswerk bij de Breezanddijk in slechte staat, gelegen aan de Afsluitdijk.
Het betonwerk van een heftorens van de uitwateringssluizen in slechte staat nabij Den-oever.
De aanlegsteiger in slechte staat aan de Westzijde van de binnenhaven in Den-oever.
De aanlegsteiger in slechte staat aan de Westzijde van de binnenhaven in Den-oever.

0