Foto's en video's zoeken

RW4a aquaduct en tunnel tijdens opening RW4a.
Polderweg bij Reeuwijk, gezien van RWR bij km 27, 5. Zie ook m 5230.
Schema aanleg polderdijk.
Waterschap Noordpolder. Noordpolderzijl.
Rottumeroog: met de boot alwaar de ± 2 uur lange tocht vanaf Noordpolderzijl (usguert) werd gemaakt.
Oostelijk Flevoland.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Voorziene verlaging (in meters) van het phreatisch vlak in het zand gebied van de polder Oostelijk Flevoland.
Verlaging (in meters) van het phreatisch vlak in het rand gebied van de Noord - Oost polder.
Overzichts kaartje van de polders van de Zuidenzee.
Dijkskwel in de polder Beets Koog bij ouden dijk (N. H).
Herstelde dijk bij nieuwe Vossemeer, op de voorgrond de dijk met het muurtje van de Muralt van de Becius polder.
Kudde schapen op de zeedijk van de Koningin Emmapolder.
Land van Saaftinge.
Zeedijk van de Nieuw Noord - Beveland polder.
Schor voor de Calands polder tussen Zuid Beveland en Walcheren.
De proefpolder bij andijk.
Riet opslag en boerderij in de Steenmuur polder.
Aanlegplaats van de veerboot te Perkpolder.
Interieur gemaal Brooymans van de Gewijzigde Cruyslandse Polders.
Inundatie sluis in de Lingedijk (noordelijke zijde) ten Oosten van Leerdam, gezien vanuit de polder waaier deuren.
Dijk langs de polder, direct boven het veer kop van t land, linkeroever.
Dijk langs de polder, direct boven het veer kop van t land, linkeroever.
Dijk langs de polder, direct boven het veer kop van t land, linkeroever.
Dijk langs de polder, direct boven het veer kop van t land, linkeroever.
Dijk langs de polder, direct boven het veer kop van t land, linkeroever.
Dijk langs de polder, direct boven het veer kop van t land, linkeroever.
Zeeuws Vlaanderen.
Rottegatspolder.
Overzicht ligging Rottegatspolder in Groningen.
Rottegatspolder. Drainage lysimeter proefveld.
Rottegatspolder.
Oostelijk - Flevoland.
Oostelijk - Flevoland.
Oostelijk - Flevoland.
Oostelijk - Flevoland.
Oostelijk - Flevoland.
Gezicht op polder, Dreischor vanaf de zeedijk aan het einde van de Langeweg, Schouwen duiveland.
Polderproject Hachiro - Gata in Japan.
Polderproject Hachiro - Gata in Japan.
Polderproject Hachiro - Gata in Japan.
Japans apparatuur voor het uitvoeren van Geo-elektrische metingen - Polderproject Hachiro - Gata, Japan.
Polderproject Hachiro - Gata in Japan.
Doorsnede over Prins Alexanderpolder, gecombineerde polders.
Oostelijk Flevoland.
Polder De Beemster.
Kaartje van Oostelijk Flevoland.
Verkavelingsplan Wieringermeerpolder.
Wieringermeerpolder.
Verdampingsonderzoek Rottegatspolder.
Verdampings onderzoek Rottegats polder.
Verdampings onderzoek Rottegats polder.
Verdampingsonderzoek Rottegatspolder.
Verdampingsonderzoek Rottegatspolder.
Verdampingsonderzoek Rottegatspolder.
Verdampingsonderzoek Rottegatspolder.
Gat in de dijk van Arma Paulownapolder.
Situatie duinverdediging op Texel bij Eyerlandsche polder.
Voorbereidingen deltawerken bij de Vrouwenpolder.
Polderweg in de Haarlemmermeer.
Bedijking Braakman.
Bedijking Braakman.
Bedijking Braakman 1918.
Bedijking Zuidhollandse Biesbos.
Kaart van de in 1926 bedijkte polder in de Zuidholl. Biesbos.
Oostelijk Flevoland. Pere. S. Harderwijk.
Zuidholland in 1700, polderindeling van Zuidholland in 20e eeuw.
Afkalving van de in te polderen Braakman.
Afkalving van de in te polderen Braakman.
Polderzijde van de uitwateringssluis N.
Maquette dit is een polder. (Zie ook.
Tholen. Dijk van het Waterschap Poortvliet.
Polderlandschap in de Wieringermeer.
Het Woudt bij Delft. Molen v.d.
Landarbeiders woning met beplanting in de Noordoost polder.

0  1  2  3  4  5  6  >