Foto's en video's zoeken

Uitkijktoren informatiecentrum A4.
Uitkijktoren informatiecentrum A4.
Vauit de uitkijktoren informatiecentrum A4.
Uitkijktoren informatiecentrum A4.
Uitkijktoren informatiecentrum A4.
A4-Infocentrum HSL Zuid.
Tunnelingang van het hogesnelheidspoor HSL-Zuid, ter hoogte van Roelofarendsveen en Rijpwetering.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder gezien vanuit Noordelijke richting.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, RW17 ter plaatse van de oude viaducten nabij het knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de rotonde verlegde Steenweg nabij knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk. Provincie : België.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, toe- en afritten RW17 naar de Steenweg nabij knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, begin aansluiting RW17 in Oostelijke richting nabij knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de viaducten tijdens de bouw van knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk. Provincie : België.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de viaducten tijdens de bouw van knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk. Provincie : België.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de viaducten tijdens de bouw van knooppunt Klaverpolder, te Moerdijk. Provincie : België.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, RW16 vanaf de Binnen Moerdijksebaan naar Klaverpolder, te Moerdijk. Provincie : België.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, RW16 vanaf de Binnen Moerdijksebaan naar Klavenpolder, te Moerdijk. Provincie : België.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van Klaverpolder richting RW17 nabij Moerdijk.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder richting Moerdijkbrug.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder richting Moerdijkbrug.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder richting Moerdijkbrug.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder richting Moerdijkbrug.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder, beton vlechtwerk ten behoeve van zettingsvrijeplaat.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder, beton vlechtwerk ten behoeve van zettingsvrijeplaat.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder, detail ter plaatse van van de Rotterdam-Rijn leiding.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, de HSL baan ter hoogte van Klaverpolder.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder gezien vanuit Noordelijke richting, nieuw en oud viaduct boog naar RW17.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: bouw van knooppunt Klaverpolder, de toe- en afritten van de Binnen Moerdijksebaan.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: bouw van knooppunt Klaverpolder, de Binnen Moerdijksebaan.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: bouw van knooppunt Klaverpolder, de aansluiting Moerdijkseweg en de Binnenmoerdijksebaan ter plaatse van restaurant Kanters te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: bouw van knooppunt Klaverpolder, de Steenweg ter plaatse van restaurant Kanters te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: tijdens de bouw van knooppunt Klaverpolder, een nieuw ingezet stuk asfalt op RW17.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: tijdens de bouw van knooppunt Klaverpolder, een nieuw ingezet stuk asfalt op RW17.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: bouw van knooppunt Klaverpolder, viaduct RW17 vanaf de Steenweg tot Klaverpolder te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: bouw van knooppunt Klaverpolder, viaduct RW17 vanaf de Steenweg tot Klaverpolder te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder, viaduct RW17 Zuidzijde over de Steenweg te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder, de rotonde van de Steenweg ten behoeve van de aansluitngen van de- toe en afrit van RW17 te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder, de toe en afrit van RW17 ter hoogte van de Steenweg te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder, de toe en afrit van RW17 ter hoogte van de Steenweg te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder, de toe en afrit van RW17 ter hoogte van de Steenweg te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder, de situatie met de aansluitng ter hoogte van de Steenweg te Moerdijk.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder, viaduct RW17 Zuidzijde over de Steenweg te Moerdijk, met op de achtergrond het ketenpark van de bouwcombinatie.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder gezien vanuit Noordelijke richting, nieuw en oud viaduct boog naar RW17.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder gezien vanuit Noordelijke richting.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder gezien vanuit Noordelijke richting.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder gezien vanuit Noordelijke richting.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16: de bouw van knooppunt Klaverpolder gezien vanuit Noordelijke richting.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verlegging van RW16 gezien vanaf de Moerdijkbrug richting Klaverpolder.
Luchtfotoserie van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL Noord: vanuit knooppunt Klaverpolder de A17 gezien.
Luchtfotoserie van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL Noord: overzicht knooppunt Klaverpolder vanuit het ZuidWesten gezien.
Luchtfotoserie van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL Noord: vanuit knooppunt Klaverpolder de A17 gezien.
Luchtfotoserie van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL Noord: detail knooppunt Klaverpolder vanuit het Noorden gezien.
Luchtfotoserie van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL Noord: overzicht knooppunt Klaverpolder vanuit het Noorden gezien.
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A17 toe en afritten naar A16 (knooppunt Klaverpolder).
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A17 toe en afritten naar A16 (knooppunt Klaverpolder).
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A16 vak1knooppunt Klaverpolder (Kleine en grote boog).
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A16 vak1knooppunt Klaverpolder (Kleine en grote boog).
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A16 vak1tussen knooppunt Klaverpolder en de Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A16 vak1tussen knooppunt Klaverpolder en de Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A16 vak1knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A16 vak1knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden aan RW16 aanleg HSL-zuid: A16 vak1en Binnen Moerdijksebaan en knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van de reconstructie knooppunt Klaverpolder RW16/RW17, en het HSL tracé te Moerdijk.
Luchtfoto van de reconstructie knooppunt Klaverpolder RW16/RW17, en het HSL tracé te Moerdijk.
Luchtfoto van de reconstructie knooppunt Klaverpolder RW16/RW17, en het HSL tracé te Moerdijk.
Luchtfoto van de reconstructie knooppunt Klaverpolder RW16/RW17, en het HSL tracé te Moerdijk.
Luchtfoto van de reconstructie knooppunt Klaverpolder RW16/RW17, en het HSL tracé te Moerdijk.
Luchtfoto van RW17, even ten Westen van het knooppunt Klaverpolder: werkzaamheden mede vanwege de aanleg van de HSL-spoorlijn.
Luchtfoto van RW17, even ten Westen van het knooppunt Klaverpolder: werkzaamheden mede vanwege de aanleg van de HSL-spoorlijn.
Luchtfoto van de verlegging van RW16 en dergelijke vanwege de aanleg van de HSL-spoorlijn bij het knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van de verlegging van RW16 en dergelijke vanwege de aanleg van de HSL-spoorlijn bij het knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn: even ten Westen van de Dordtse Kil in de Mariapolder.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn: het tracé door de polder Nieuw Bonaventura nabij Strijen.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn: de loswal Mariapolder langs de Dordtse Kil ten behoeve van de bouw van een tunnel.
Luchtfoto van de aanleg van de HSL-spoorlijn: de loswal Mariapolder langs de Dordtse Kil.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.

0  1  >