Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Prins Alexanderpolder, Bergse Linker Rottekade, binnentalud met bebouwing. Rotterdam
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Prins Alexanderpolder, Linker Rottekade, bebouwing en schepen, woonschepen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, overzicht van profiel 2 kruin met binnen en buitentalud.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, teensloot met daarachter bebouwd lager achterland met flats.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, verbeterd buitentalud binnen kruinlijn ter plaatsen van nummer 3.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, binnenkruin profiel 4, polder dijk en bebouwing.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, buitentalud profiel 1, polder en bebouwing, dienstauto RWS.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, binnentalud profiel 1, polder en bebouwing.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, bebouwing achterland genomen vanaf de kade tussen de nummers 1 en 2.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, bomen in de binnen kruislijn tussen de nummers 1 en 2.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Prins Alexanderpolder bestaat uit een reeks drooggelegde veenplassen in de buurt van de rivier de Rotte ten Noordoosten van de stad Rotterdam.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, kade langs de Oostgaag waar de oude trambaan niet direct op de kade aansluit.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, buitentalud kade langs de Oostgaag waar de oude trambaan aansluit op binnetalud ter plaatse van profiel 17, ophaalbrug, rietoever.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, binnentalud kade en oude trambaan meet teensloot ter plaatse van profiel 17, ophaalbrug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, binnentalud met bomen profiel 15 met onverdedigde oever Middel watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, buitentalud en weg op kade onverdedigd profiel 16 Middelwatering, rietoever, dienstauto Rijkswaterstaat.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, teensloot met bomen, dijk en sloot.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudesche Polder, overzichtfoto van de weg langs de Harnaswatering buitentalud en weg op kade binnentalud huizen en kassen, brug, Westland.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, kade met buitentalud met breed boezemland langs de Maassluische Trekvaart.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, kade met binentalud en teensloot, breed boezemland langs de Maassluische Trekvaart, knotwilgen sloot.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, buitentalud profiel 15 onverdedigd Middel watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, plaatselijke bomen in het binnentalud.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, buitentalud van dwarsprofiel 16, onderwaterstaand boezemland.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, binnentalud van dwarsprofiel 16.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, houten damwand langs de Woudsche droogmakerij, Zwetkanaal.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, langs Woudsche droogmakerij verschiillende soorten oeververdedigingen, Zwetkanaal.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, buitentalud langs monster watering met grof puin, molen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, binnentalud met teensloot en weg Molenlaan.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, binnentalud met kassen en teensloot ter plaatse van profiel 2, Westland.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, Aardgaszinker buitentalud stalen damwand, monster water, molen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, Aardgaszinker buitentalud stalen damwand, monster water, molen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, kade overzicht met puinpad Vlietlanden teensloot na de eerste brug langs de Lier Watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, verschillende soorten bebouwing oeververdediging in de bebouwde kom van de Lier.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, verschillende soorten bebouwing oeververdediging in de bebouwde kom van de Lier ter hoogte van de Kerklaan, kassen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, veiling gebied met betonnen damwand.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, kassen in de Westelijke punt van de polder met leidingen over het Zwetkanaal ter hoogte van de Kade van Ras.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, Aardgas zinker met stalen damwand in de andere polder ter plaatsen van het gemaal.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, kade overzicht met puinpad en boezemland met teensloot langs de Lier watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
DWW 55_32 Westerschelde, Zeeuwsch Vlaanderen, Ossenisse, Noorddijkpolder, strekdam, Lappendeken, overzicht.
DWW 53_02 Oude polder van Sint Philipsland.
DWW 55_34 Zeeuwsch Vlaaanderen Westerschelde linkeroever Wilhelmuspolder natuursteen.
DWW 55_29 Westerschelde, Nijspolder zeedijk, overgang met asfalt gepenetreerd basalt.

0